La Confraria de Blanes va subhastar el mes de maig peix i marisc per valor d’1,11 M€

Confraria de Pescadors de Blanes

El passat mes de maig la Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 286.117 quilos de peix i marisc, que en conjunt van aconseguir un valor total de 1.110.054 euros. Les captures més valuoses van ser la gamba, el seitó i la sardina, que van totalitzar 674.536 euros, el 60,7% dels ingressos.

Espècie                 Quilos          Euros

Gamba                  8.870            310.386
Seitó                   159.717          256.889
Sardina                64.728           107.261
Sonso                     9.245             97.596
Tonyina                  6.372            64.253 
Escamerlans          3.269            55.180
Lluç palangre        3.050             43.647
Gamba blanca      1.011             22.106
Roger vermell       2.288             18.909
Mollera roquer     5.891             12.505
Sipia                           829             10.291
Pop roquer            1.893             10.158 
Rap vermell           1.016               9.574  
Maire                      2.374               9.126     
Pagell                         939               5.399   

Acumulat any 2019

Mes                 Quilos              Euros
Gener              75.486             582.951
Febrer             69.404             161.360
Març                70.147             519.375
Abril               178.541            917.416
Maig               286.117         1.110.054