Les 10 propostes més importans de la candidatura d’ERC Blanes

1.    Apostem per un ajuntament que treballi fermament i constant per aconseguir un  model econòmic diversificat per a Blanes: 
    
       a. Canviarem espais de l’antiga SAFA,  per un projecte pactat entre administracions públiques i propietaris per tal que esdevinguin un entorn que propiciï un impuls econòmic per a Blanes. 

Fa mesos que plantegem arreu crear nucli d’empreses industrials, dels disseny, de la producció i la distribució dels sector tèxtil, situades al costat de centres d’investigació i de desenvolupament tecnològic de nova generació, tot plegat relacionat directament amb línies educatives reglades de formació professional que formin especialistes qualificats. Per fi, un projecte per a Blanes apamat i encarrilat.  Un projecte de canvi que esdevindrà un revulsiu tant per a la generació de nous projectes a mitjà i llarg terminin, com per a la consecució de llocs de feina qualificada i de qualitat.

    b. Un pla d’acció estratègica que abordi el model primari: agricultura i pesca. Un sector que ha de ser un objectiu prioritaris, tot creant marques de qualitat que potenciïn el producte propi tot repensant amb el sector estratègies que actualitzin els serveis cap al turisme. Un sector vinculat a l’oferta formativa que aviat s’oferirà en ciutats veïnes com Malgrat de Mar.

    c. Reformularem, de la mà dels protagonistes del sector o bé liderant el canvi, si s’escau, l’oferta turística. L’objectiu principal: expandir els models de qualitat i desestacionalitzar el turisme perquè sigui una font constant de generació de benefici econòmic com perquè Blanes estigui situat al mapa durant tot l’any. Desestacionar vol dir planificació comercial o promoció econòmica i ampliació de serveis, de places del parc residencial i, sobretot, aprofundiment i ampliació de les ofertes turístiques en clau de turisme actiu, familiar, gastronòmic, cultural, de fires… Ara bé, serà innegociable que la sostenibilitat i la cura extrema dels entorns naturals protegits siguin principis rectors en aquest sector. No aspirem a massificar, sinó a redistribuir el fluxe apostant per un visitant interessat precisament en l’entorn i en el respecte pel que el territori aporta com a valor afegit.

2.    Blanes ha de ser una ciutat amable amb els animals, entre d’altres coses perquè la seva ciutadania majoritàriament ho exigeix. Amable amb la cura i convivència amb els animals de companyia, tot integrant polítiques de conscienciació, de difusió i sensibilització quant als drets, amb infraestructures que facilitin la integració convivencial entre animals i humans. Crearem una regidoria específica onuna coordinació entre departaments per a aquest àmbit que assumeixi els lligams que aquest entorn manté amb la salut pública, els serveis socials, l’educació, la seguretat pública, etc. Blanes, ciutat amable amb els animals i amb els seus drets. En la mateixa línia de sostenibilitat, serem molt curosos a respectar els hàbitats naturals de la fauna i la flora salvatge els entorns naturals protegits, com ara els espais de Blanes integrats en la Xarxa Natura 2000.

3.    Ens comprometrem amb la cultura i amb l’educació. Reinventarem un Pla d’entorn educatiu i un Pla de revitalització cultural que tingui com a objectiu prioritari l’educació continuada de la ciutadania i un accés fàcil a la cultura. La cultura ha d’estar als carrers no s’ha d’anar a buscar puntualment. La cultura ha d’esdevenir-se sí o sí, no confiant només en la implicació desinteressada de les entitats i associacions blanenques que fan i han fet un paper decisiu, sinó generant entorns i infraestructures que facin fàcil i eficient la seva feina, al costat d’una planificació que repensi l’oferta cultural de la nostra Vila.

4.    El jovent, amb possibilitats formatives i d’educació i amb moltes més opcions laborals a Blanes, esdevindrà un objectiu prioritariels joves de Blanes, els de la Comarca de La Selva i viles veïnes del Tordera, han de veure la nostra ciutat com una opció vital d’excel·lència. Per això són fonamentals els entorns educatius d’alta qualificació amb opcions laborals vinculades reals, apamats, creïbles.

5.    Treballarem activament per una mobilitat democràtica i accessible al tot el teixit urbà. Estudiarem en quins casos el Pla de Mobilitat ha d’insistir en el transport rodat i en quins altres cal buscar alternatives de mobilitat com ara escales mecàniques en zones amb alta complexitat geogràfica o amb població que necessiti aquests mecanismes que facilitin els desplaçaments: gent gran, persones amb graus de discapacitació, etc.

6.    La Salut de Blanes, des de l’ajuntament, ha d’abordar-se integralment. Apostem per una educació en la salut, un moviment social que eduqui que la salut es fa dia a dia des de la vida quotidiana, tant amb plans de formació, com plans de sensiblització de pràctiques saludables, d’esport, de reeducació alimentària… buscant una comissió per la salut a Blanes que incorpori tots els agents directament vinculats. Ens proposem fer un estudi de salut comunitària conjuntament amb salut pública la qual cosa ens permetria saber quin és l’estat actualitzat de Blanes respecte a salut comunitària i quines són les seves necessitats per poder prioritzar les accions a treballar en aquesta vessant, conjuntament i de forma colaborativa amb els diferents actors implicats: oficines de farmàcia, associacions i entitats, professionals de la salut, etc. L’assistència sanitària a Blanes, en col·laboració amb les administracions corresponsables, ha d’aspirar a la màxima qualitat en els serveis professionals i en les infraestructures. Blanes no es pot desentendre de traslladar les exigències de millora dels centres de salut primaris i hospitalaris allà on té veu i vot, com el Consorci de Salut… és a dir, cal canviar radicalment el silenci atronador fins ara dels governs i alcaldes de Blanes per una veu present i exigent que sàpiga negociar políticament tot comptant amb el debat del sector sanitari.  

7.    Ens desviurem perquè l’administració local deixi de ser una maquinària rutinària sense lideratge per aconseguir que esdevingui un entorn d’acolliment i de servei innovador, amb parets de vidre, oberta constantment en entorns físics o digitals. Afirmem que els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament són un equip magnífic que ha de veure com la bona feina comporta incentius laborals i com el lideratge polític en cada àmbit de l’administració local els estalvia haver de dedicar esforços que no els pertoquen. Una administració àgil, capaç de resoldre ràpidament expedients en entorns i portals digitals competents i de fàcil accés, entenedors.

8.    Caldrà que el comerç local i els emprenedors i emprenedores tinguin incentius per establir-se i continuar oferint serveis a Blanes. L’Ajuntament serà al costat sempre de les propostes que treballin per repensar el sector comercial, però també serà un punt de llança constant que informi de subvencions, de projectes europeus, que acompanyi els primers temps de les noves empreses, que busqui la manera fiscalment possible de contribuir a fer fàcil el començament de qui vulgui començar i alhora, amb la voluntat de redistribució dels beneficis impositius que generin els comerços blanencs per tal de convertir-los en justícia social.

9. Proposem la municipalizació de serveis com el de les escoles bressol i ens comprometem a fer efectiva, si més no, la majoria que té l’ajuntament en la gestió i direcció d’Aigües de Blanes. Un govern republicà que assumeix liderar i treballar per la màxima qualitat dels serveis públics.

10. Estudiarem, al costat de les entitats del sector social, un pla per atendre l’habitatge social i per oferir atenció d’habitacionalitat digna a la ciutadania empadronada a Blanes.