La Confraria de Blanes va subhastar el mes d’abril peix i marisc per valor de 917.000 €

El passat mes d’abril la Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 178.541 quilos de peix i marisc, que en conjunt van aconseguir un valor total de 917.416 euros. Les captures més valuoses van ser la gamba, el seitó i el sonso, que van totalitzar 512.512 euros, el 55,8% dels ingressos.

Aquestes van ser les 15 espècies que van obtenir un major valor el passat mes d’abril:

Espècie                Quilos        Euros
Gamba                  8.600       247.179
Seitó                     67.845      149.208   
Sonso                   11.788      116.125 
Sardina                40.895        97.607
Tonyina                 5.287        58.554
Escamerlà             2.723        49.565
Lluç palangre        2.655        28.477
Gamba blanca      1.553        26.103
Roger vermell       2.236        19.947
Sorell                    15.500       18.218
Sipia                           908       10.048
Mollera roquer     5.196         9.943
Maire                     2.929          8.605
Pop roquer           1.629          8.298
Rap vermell             766          7.250