Vota ERC: Som la força del canvi

CiU de Blanes es posiciona sobre el recàrrec en el rebut de l’aigua als propietaris de segona residència

En haver-se creat la «Plataforma d’Afectats per l’Aigua de Blanes», que reclama que la Companyia d’Aigües de Blanes deixi de cobrar-los un recàrrec en el rebut de l’aigua per no estar empadronats a la població, Blanesaldia.com ha considerat convenient sol·licitar l’opinió dels partits polítics que tenen representació a l’Ajuntament (PSC, CiU, ICV-EUiA i PP), a més de CUP, Ciutadans (C’s) i ERC.

Para això s’ha remès als partits dues preguntes i se’ls ha informat que les respostes es publicaran per separat els propers dies. Aquestes són les respostes que ens ha remès Convergència i Unió (CiU) a Blanes.

Pregunta.- Està CiU de Blanes a favor o en contra que els propietaris d’una segona residència a Blanes paguin més pel rebut de l’aigua?

Resposta.- L’aigua té dos costos: el propi del consum i el de la infraestructura que la porta fins a les aixetes de cada casa. I els dos preus s’han de poder pagar per part de l’administració pública, i, per derivada, pels consumidors. El consum és fàcil de mesurar, a tant per litre. I si t’excedeixes, pagues més. Però, i el cost de manteniment de la infraestructura? Blanes va optar per assegurar un pagament mínim per cada immoble. Si estàs empadronat el cobreixes amb els consums garantits. Si no estàs empadronat, via preu addicional. Aquesta fórmula de recaptació per afrontar el cost de l’aigua i de la seva infraestructura permet que tothom que tingui un immoble a Blanes rebi aigua sense que l’Ajuntament hagi d’abocar-hi diners addicionals.

CiU és partidària de que els serveis que es presten per part del municipi als ciutadans siguin sostenibles i permetin cobrir totes les necessitats. La fórmula que s’utilitzi per aconseguir-ho ha de ser el més justa possible, i, per tant, es pot definir tantes vegades com calgui per arribar a aquest objectiu.

Pregunta.- El Síndic de Greuges, a la vista de la jurisprudència sobre casos similars, considera que fer pagar un sobrecost als propietaris de segona residència és «discriminatori». Què opina CiU de Blanes sobre la postura del Síndic?

Resposta.- .- Primerament volem fer un aclariment. La gent de fora no paga més que la de Blanes. Qualsevol persona que visqui a Blanes i tingui dos o més immobles, paga el mateix pel segon i següents immobles que les persones que tenen a Blanes la segona residència. És a dir, la diferència la marca el fet d’estar empadronat a l’immoble, no el lloc de procedència del propietari. Per tant, la fórmula establerta diferencia als qui estan empadronats dels qui no estan empadronats. No és una fórmula tan diferent de la que aplica l’Ajuntament de Barcelona en les zones d’aparcament, on, si ets resident pagues un preu, i si no ets resident pagues tres vegades més (per contribuir al manteniment de la infraestructura viària).