Presentació del projecte de la rotonda de Ca la Guidó als veïns dels barris adjacents

El vespre d’aquest passat dimarts l’Ajuntament va presentar un projecte que a Blanes ja fa molts anys que se’n parla amb nom propi: la Rotonda de Ca la Guidó. L’alcalde, Mario Ros, acompanyat de la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Pepa Celaya, i dels Serveis Tècnics municipals, es van encarregar de presentar el projecte als veïns dels barris: Ca la Guidó-Mas Carolet i Mas Florit. 

Tècnicament el projecte és més complex que una rotonda i va més enllà d’aquesta infraestructura, ja que es tracta de la Remodelació de la carretera de Tordera, entre les rotondes dels Focs i Mas Cremat. Compta amb un pressupost de 687.620 €, i va ser aprovar inicialment per la Junta de Govern Local fa pocs dies. 

Actualment s’estan executant els treballs previs, consistents en la millora i ampliació de la xarxa pluvial de tota la zona, que compten amb un pressupost de 212.625 €. Aquestes obres, que han fet necessari haver de tallar el trànsit en el carril d’entrada de la Carretera de Blanes a Tordera, finalitzaran al desembre, ja que s’han avançat força respecte la previsió inicial. Llavors s’obrirà de nou la circulació i es retornarà a la normalitat. 

Per la seva banda, les obres del projecte de Remodelació de la carretera de Tordera, entre les rotondes dels Focs i Mas Cremat està previst que comencin després de les vacances de Nadal i Reis, el gener del 2019. Els treballs contemplen sis fases, i la primera serà precisament la construcció de la rotonda, que compta amb un pressupost propi de 247.021’02 €, inclòs en el global de 687.620 €. El termini d’execució de la rotonda és de dos mesos. 

Principals característiques del projecte 

L’objectiu del projecte de Remodelació de la carretera de Tordera, entre les rotondes dels Focs i Mas Cremat és realitzar tota una sèrie d’actuacions de pavimentació i accessibilitat que racionalitzin i possibilitin la millor convivència possible entre vianants, ciclistes i vehicles. En aquest darrer sentit el principal factor que s’ha tingut en compte, prioritzant-lo per sobre de la resta, són els vianants i les persones amb mobilitat reduïda, cosa la qual ha condicionat el tractament i el disseny de l’espai. 

Cruïila on anirà la rotonda

Un altre objectiu prioritari del projecte ha estat donar continuïtat al carril-bici segregat que procedeix de Tordera, i que actualment finalitza al Carrer Antonio Machado, situat a l’entrada nord de Ca la Guidó. S’ha buscat la forma més òptima possible d’integrar-lo dins l’espai públic, i en el futur connectarà amb la Rotonda dels Focs i el Centre Urbà, així com amb el Pla Parcial Costa Brava actualment en execució. 

Respecte la rotonda pròpiament dita, la seva construcció facilitarà la circulació de vehicles a la cruïlla de la Carretera de Tordera amb el Carrer Ca la Guidó, i s’espera que la circulació de pas –la interurbana- quedi reduïda amb el nou disseny de vial urbà que s’ha projectat. Això és perquè es reduirà l’amplada dels carrils, es faran passos de vianants elevats, hi haurà la continuació del carril-bici i també s’instal·larà un control semafòric. Per aquest motiu, la idea que es busca és que aquest trànsit interurbà es desviï per altres rutes. 

Característiques de la rotonda 

Les obres projectades modificaran l’actual intersecció en forma de ‘T’ que hi ha actualment i transformar-la en una rotonda. També s’ampliaran les voreres per incloure un carril-bici als seus extrems exteriors, el diàmetre exterior mesurarà 31 metres -el màxim que admet la geografia de la trama urbana en aquest punt-, mentre que el diàmetre interior és de 14 metres. 

El carril circular tindrà tres trams, de fora a dins: un carril-bici de 1’5 metres d’amplada, un carril per vehicles de 5 metres i un carril remuntable de 2 metres per a vehicles llargs. S’enderrocaran les voreres i vorades del voltant, així com el paviment de la illeta triangular que hi ha actualment en la cruïlla. Es respectarà al màxim la vegetació, i es trasplantaran dins de la pròpia obre els arbres afectats. 

Cruïlla on anirà la rotonda

Tanmateix, la previsió és enderrocar el pas de vianants elevat que hi ha actualment i substituir-lo per dos altres de nova creació al voltant de la rotonda, un d’ells controlat amb un semàfor. Pel que fa a elements lumínics, s’aprofitarà l’enllumenat que hi ha actualment, que es reforçarà amb la instal·lació de tres nous punts de llum a la rotonda. També està previst complementar lumínicament alguns passos de vianants nous que no quedarien prou ben il·luminats amb els fanals existents. 

Respecte els senyals de trànsit, a banda d’incloure i/o substituir tots els elements necessaris per adaptar-se al nou projecte, s’instal·larà el ja esmentat semàfor que actuarà a demanda en el pas de vianants de nova creació que hi haurà a la Carretera de Tordera, davant de la Plaça Martí i Pol. La resta de passos de vianants es deixaran preparats per a futures instal·lacions semafòriques que els dotin de major seguretat. 

Fotos: Ajuntament de Blanes