El PSC de Blanes reconeix que el rebut de l’aigua s’ha encarit més del compte en els habitatges no habituals

En haver-se creat la «Plataforma d’Afectats per l’Aigua de Blanes», que reclama que la Companyia d’Aigües de Blanes deixi de cobrar-los un recàrrec en el rebut de l’aigua per no estar empadronats a la població, Blanesaldia.com ha considerat convenient sol·licitar l’opinió dels partits polítics que tenen representació a l’Ajuntament (PSC, CiU, ICV-EUiA i PP), a més de CUP, Ciutadans (C’s) i ERC.

Para això s’ha remès als partits dues preguntes i se’ls ha informat que les respostes es publicaran per separat els propers dies. Aquestes són les respostes que ens ha remès el PSC de Blanes.

Pregunta.- Està el PSC de Blanes a favor o en contra que els propietaris d’una segona residència a Blanes paguin més pel rebut de l’aigua?

Resposta.- Des de fa més de 12 anys, durant el mandat de l’alcalde Ramos, es va implementar a les ordenances municipals un nou mètode de pagament del consum d’aigua potable. Aquest nou mètode consistia en suprimir el pagament per blocs mínims d’aigua i passar a pagar una quota de servei mensual i pagar el consum real d’aigua ja que amb el sistema de blocs anterior hi havia persones que pagaven més metres cúbics d’aigua de la que consumien.

Aquest canvi es va fer per tal d’afavorir l’estalvi d’aigua ja que només es pagava la que es consumia i per altra banda, la quota mensual més els imports del consum servien per garantir el perfecte funcionament bàsic del sistema de distribució de l’aigua.

A l’hora de fer aquest canvi es va comprovar que calia diferenciar entre habitatges habituals i habitatges esporàdics (habitatges que no s’hi vivia de manera habitual). Aquests segons, si la quota era la mateixa que els habitatges habituals, no contribuïen solidàriament al bon funcionament del sistema ja que durant molts messos a l’any no tenen despesa d’aigua però els costos del servei són els mateixos. Per això es va optar per posar una quota de servei diferenciada en funció de la tipologia de l’habitatge.

La posició del PSC és que va ser una mesura que, conjuntament amb moltes altres, va servir per reduir el consum d’aigua al municipi i que en el moment de la seva implantació era plenament justa. En aquests moments i al llarg dels 12 anys d’aplicació de l’ordenança, els successius augments de l’IPC han repercutit més en l’augment de la quota dels comptadors d’habitatges no habituals que en els habituals.

Això vol dir que el nostre compromís és que en les properes ordenances que hem de treballar a partir de setembre s’ha d’estabir una correcció de les quotes que, des del nostre punt de vista, han de garantir el servei i que tothom que gaudeixi del dret a tenir aigua potable contribueixi de manera equitativa al cost que té el servei.

Pregunta.- El Síndic de Greuges, a la vista de la jurisprudència sobre casos similars, considera que fer pagar un sobrecost als propietaris de segona residència és «discriminatori». Què opina el PSC de Blanes sobre la postura del Síndic?

Resposta.- Per la nostra informació, el Síndic, també manifesta que entén que cal repercutir els costos de manera equitativa entre tots els usuaris, entre altres raonaments i entenem que el sobrecost de tenir una infraestructura preparada per més usuaris dels habituals s’ha de poder repercutir adequadament.

Cal tenir en compte també que les lleis tributàries permeten aplicar taxes diferenciades en funció de factors com ara la capacitat econòmica del perceptor i està clar que l’habitatge habitual és un dret constitucional -sigui de propietat o no- però tenir més d’un habitatge com a segona residència per temes vacacionals o d’interès personal és un clar factor de capacitat econòmica del propietari.