ERC a Blanes demana a l’equip de govern informació sobre el compliment de diversos d’acords

Àngel Canosa i Albet Sanz, regidors d’ERC Blanes / Blanesaldia.com

El proppassat mes de juny, el grup municipal d’ERC Blanes va arribar a un acord amb el govern municipal del PSC que va possibilitar l’aprovació dels pressupostos municipals d’aquest mateix any.

En aquell moment, a més de per responsabilitat envers uns pressupostos que enteníem suposaven un pas, malgrat tot curt, per a resoldre part de les mancances de la ciutadania, vam entendre que era el moment per posar damunt de la taula diferents temes relacionats amb aquells veïns mes desfavorits. Vam voler incidir a millorar temes com l’habitatge, la pobresa energètica, transport, informació ciutadana i d’altres.

Tots aquests acords, de manera explícita, ho eren d’obligat compliment, i encara i tot es va arribar a pactar un calendari d’actuacions mínimes i necessàries quan això era possible.

D’aleshores ençà, no hem tingut per part de l’equip de govern cap mena d’informació al respecte de l’acompliment dels acords. Hem volgut esperar al venciment del primer acord, cosa que ja ha succeït.

Concretament ens referim a l’acord que mantenia el següent redactat: “3.- Es procedirà, en el termini màxim de tres mesos a posar en marxa i activar tots els expedients sancionadors contra els bancs i altres tenidors de pisos (fons d’inversió o qualsevol altre forma jurídica) sancionant aquells que estiguin desocupats. “

Així, doncs, per tal de no haver d’escoltar comentaris desafortunats  per part del nostre alcalde i seguint el procedir que mantindrem fins el final de la legislatura, hem presentat una instància al Registre de l’Ajuntament amb el següent contingut:

«Li demanem a l’alcalde que ens informi de tots els actes que hagi efectuat ell mateix o el seu equip de govern, en relació al compliment del pacte número 3 de l’acord pressupostari signat entre ERC i PSC el passat mes de juny.

Li demanem que ens faciliti suport documental de totes aquestes actuacions informant-nos-en del resultat obtingut. Havent-se exhaurit el termini de tres mesos que formava part del pacte de pressupostos de la qual cosa vam fer-ne publicitat li demanem que faci extensiva aquesta informació a la resta de grups municipals.

Igualment, li demanem que ens faciliti informació respecte a l’acompliment de la resta dels acords subscrits en aquell acord a la data d’avui tot indicant-ne igualment les mesures corresponents a cdascun.

Atentament»

Un cop tinguem resposta d’aquesta petició, la farem arribar a tots els col·lectius amb els quals vam treballar en aquest sentit, a més de fer-la pública tot preservant l’anonimat dels veïns que s’hi trobin implicats.

Volem aprofitar per tornar a agrair a la ciutadania en el seu conjunt el fet de mantenir-se interpel·lats per participar a la vida pública i política del nostre poble, de fer-ho dins del respecte mutu, de la col·laboració i a la recerca de les millores socials que mereixem tots plegats.