Es reuneix a Blanes la Taula de Treball del Delta de la Tordera

Ajuntament de Blanes

Aquest matí ha tingut lloc a la Sala d’Actes del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) la segona trobada de la Taula de Treball del Delta de la Tordera. L’òrgan de treball està impulsat pels Ajuntaments de Malgrat, Tordera, Blanes i Palafolls a través d’acords aprovats en sengles sessions plenàries dels respectius municipis, així com la implicació d’altres actors relacionats.

L’objectiu principal dels ajuntaments, altres administracions territorials, agents i entitats del territori és fomentar una planificació integrada, participada i capaç de fer front als reptes urgents d’aquest espai natural. Fruit d’aquesta inquietud, s’ha impulsat la redacció i estudi d’un Pla d’Actuació Integral de Recuperació del Delta de la Tordera, la Platja i el Delta de Malgrat de Mar, així com la Platja de S’Abanell i el Delta de Blanes.

El projecte ha d’aplegar les mesures necessàries per retornar l’equilibri a aquest espai natural, coordinant alhora les figues de planejament i protecció conjunta del Delta. Inicialment, en la sessió de treball d’aquest gener s’havia de tractar com a punt central l’estudi científic preliminar que s’ha d’utilitzar com a pas previ al Pla d’Actuació Integral de Recuperació de l’espai natural, que està molt avançat, però encara no s’ha pogut enllestir.

En la primera trobada que va tenir lloc el juny de l’any passat, es va nomenar una comissió de treball d’experts amb aquest objectiu. Paral·lelament, el novembre passat es va incorporar un nou col·lectiu d’estudi que es centra més en l’àmbit social. Es tracta del projecte ISACC TorDelta, que dóna suport tècnic al desenvolupament de la taula per poder assolir els objectius que va menar la seva creació, i compta amb un finançament atorgat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundació Biodiversitat.

Ajuntament de Blanes

En la reunió celebrada aquest dijous han participat l’alcalde de Blanes, Mario Ros, qui ha assistit acompanyat del ponent d’activitats per delegació en aquest Ajuntament, Salvador Tordera. També han participat l’alcaldessa de Malgrat de Mar, Carme Ponsa, així com diversos regidors i tècnics tant d’aquet veí consistori com de Tordera i Palafolls. Igualment, s’ha comptat amb l’assistència de representants dels diversos sectors implicats en aquest procés: l’Agència Catalana de l’Aigua, (ACA), pagesia, hostaleria, entitats mediambientals, etc.

La propera trobada es farà el 19 de juny

La investigadora en cap del projecte ISACC, Annelies Boekman, conjuntament amb la regidora de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, Núria Casajoana, han conduit la reunió d’aquest dijous, que ha servit bàsicament per posar-se al dia respecte l’estat en què es troba actualment el procés després que ha passat mig any. Per la seva banda, el científic del CEAB Rafel Sardà, ha intervingut per explicar la metodologia que s’està emprant per elaborar l’estudi previ científic que servirà per acordar les mesures del Pla d’Actuació Integral de Recuperació del Delta i les platges de Blanes i Malgrat.

El cronograma que s’ha acordat tirar endavant durant els propers mesos estableix que la III Trobada de la Taula de Treball tindrà lloc el 19 de juny, i serà de nou al Centre d’Estudis Avançats de Blanes. En aquesta ocasió, en ares que pugui participar el major nombre de persones possible en representació dels diferents agents implicats, la reunió es farà a la tarda enlloc del matí.

Reglament de funcionament de la Taula de Treball

Abans d’aquesta propera reunió, el compromís acordat entre els representants dels quatre ajuntaments implicats –Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls- és debatre als respectius ens locals l’esborrany del Reglament de Funcionament de la taula. En aquest sentit, l’objectiu marcat és que es presentin les esmenes, comentaris i aportacions que es creguin convenients en un termini màxim d’un mes perquè, d’aquesta manera, es pugui redactar un segon esborrany i, consecutivament, fins a un tercer adaptat a la legislació vigent, que seria el què es sotmetria a l’aprovació final.

Xavier Pou

De cara a la propera trobada del 19 de juny es portaran els estatuts per a la seva aprovació definitiva i, si és necessari, abans d’aquesta reunió se’n convocaria una d’extraordinària per consensuar el seu contingut. En aquest darrer sentit, l’esborrany de la reglamentació que s’ha lliurat en mà estableix la definició, els objectius generals i específics, l’estructura i funcions, els membres i participants i la periodicitat de les sessions.

Durant la reunió d’avui al matí els assistents ja han començat a debatre alguns dels aspectes, com per exemple el fet que quan es parla dels membres que han de formar part d’aquest ens caldria incorporar-hi els corresponents ministeris del govern estatal, entre d’altres. També caldrà clarificar un altre dels aspectes cabdals: el finançament de les actuacions que es vulguin implementar. D’altra banda, per poder coordinar tots els agents implicats de la millor manera possible,  l’Ajuntament de Malgrat s’ha ofert per portar la secretaria tècnica, un compromís que tothom ha acceptat i agraït.

CSIC – CEAB

L’objectiu que es persegueix és dotar la Taula de Treball de governança real, concreta i viable, comptant amb la necessària implicació dels diferents actors perquè es compti amb totes les aportacions possibles. L’estructura bàsica que es planteja és un Consell Regidor, així com la possibilitat de crear Comissions de Treball implicant tots els integrants de la informació, les metodologies i les eines necessàries per desenvolupar les diferents tasques amb èxit.