La dessalinitzadora de la Tordera reprèn avui la seva activitat

L’Agència Catalana de l’Aigua ha reprès avui la producció de la dessalinitzadora de la Tordera, ubicada a Blanes, després d’estar aturada des del passat mes de novembre, dins del nou protocol de funcionament de la planta.

Es pren aquesta mesura per garantir totes les demandes de la zona (nord del Maresme i sud de la Selva), tenint en compte que entre abril i novembre es preveu una important afluència de turistes a la zona.

Passat aquest període de temps, la planta es tornarà a aturar i es garantiran les demandes amb l’aigua provinent de l’aqüífer de la Tordera. Cal tenir en compte que la dessalinització a Catalunya és un recurs per aportar garantia al sistema. Per tant, en el moment que comencen a disminuir les reserves ordinàries (embassaments, aqüífers) les dessalinitzadores augmenten el seu ritme de producció.

Les dessalinitzadores catalanes poden arribar a produir fins a 80 hectòmetres cúbics (60 a la del Llobregat i 20 a la planta de la Tordera), equivalent a l’embassament de la Llosa del Cavall. Amb aquest nou règim de funcionament de la planta de la Tordera s’han estalviat 1,5 milions d’euros.

Preservació de l’aqüífer de la Tordera

Durant els mesos que la dessalinitzadora ha estat aturada, l’aqüífer de la Tordera s’ha mantingut en nivells estables. Amb el nou protocol de funcionament que s’aplica a la dessalinitzadora des de novembre de l’any passat, l’extracció d’aigua dels pous és més constant al llarg de l’any i s’eviten així descensos pronunciats en els nivells de l’aqüífer a l’estiu.

Per tant, s’ha augmentat l’extracció d’aigua de pous a l’hivern, quan l’aqüífer està millor i amb els nivells més alts, i es disminueix a l’estiu, aportant-se en les puntes estivals més aigua dessalinitzada.