De camps i càmpings

Blanesaldia.com

Les darreres setmanes ha esclatat i baixat a l’arena pública el cas dels càmpings irregulars de Blanes. Malgrat sembli un debat recent i aïllat, a l’Ajuntament de Blanes s’acumulen des de l’any 2000 més de 21 expedients disciplinaris que afecten a vuit càmpings. D’aquests, els més greus són per l’ús irregular del sòl i afecten a tres campings: El Pinar, Blanc d’Eivissa i Bella Terra.

Aquests tres tenen ampliacions il·legals de la zona d’acampada sobre sòl agrícola d’especial protecció sobre el Delta de la Tordera, un espai natural protegit també per la Xarxa Natura 2000, una figura de protecció a escala europea de les principals zones naturals i de protecció biològica del vell continent.

En aquests 12 anys han passat quasi tots els colors i hi hem vist també diverses actituds respecte les ocupacions irregulars: des de l’Ajuntament dels anys 2005 que va obrir els primer expedients d’aturada de les obres i les primeres ordres de cessament de l’activitat, fins a la legislatura convergent de 2007-2011 que no només no va emetre cap expedient sancionador, sinó que a més va rebre la sentència del jutjat de lo contenciós de Girona que recolzava i emparava les ordres de cessament de l’activitat i de l’ocupació irregular de l’any 2009 sense que fessin res per aplicar-la.

Aquests quatre anys amb CiU al govern també va fer el primer intent de legalització, modificant el Pla General del municipi per tal de desprotegir la zona agrícola i admetre l’ús d’acampada. Finalment, però, la Comissió Territorial d’Urbanisme va emetre informe negatiu i va tombar la legalització.

Posteriorment, amb la sortida de CiU de l’alcaldia, es van reprendre alguns expedients sancionadors però, l’any 2013, un acord plenari de PSC, CDC i PP presentava al·legacions a la Generalitat per tal d’intentar legalitzar novament els càmpings en el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC).

Aquests dies, quatre anys més tard, el nou govern de l’Ajuntament treballa en una modificació del pla general que novament intentarà legalitzar la situació dels càmpings. Aquest cop, però, una majoria de regidors i regidors hem plantat cara a aquesta proposta i hem dit prou. Que no és possible que les normes no siguin iguals per a totes les persones i empreses que convivim en aquest municipi, i que la llei està per complir-la i fer-la complir.

Entenem que l’urbanisme fet a mida dels infractors no és un bon missatge ni exemple per als càmpings que sí han fet els deures i són corresponsables amb les seves obligacions.

Tanmateix, les sancions milionàries que avui s’anuncien, més enllà de si es cobraran mai o no, es proposen revertir en els mateixos càmpings arreglant-los els accessos a tots tres.

Si de veritat creuen en el turisme, aquests prop de tres milions en multes als infractors d’euros haurien de destinar-se en l’arranjament de l’Avinguda de Madrid i el carrer Colom, en l’arranjament d’un passeig de mar que se’ns cau a trossos, en la supressió de les barreres arquitectòniques, en la dignificació i renaturalització del Delta de La Tordera per donar valor afegit i superar cada dia més el turisme de sol i platja i caminar a pas ferm cap a un nou model turístic sostenible, complementari i respectuós amb el seu entorn.

Perquè l’urbanisme no pot supeditar-se mai a l’interès particular, sinó que ha de respondre a una visió de ciutat cohesionada i integradora, respectuosa amb el seu entorn i conciliadora amb els interessos col·lectius, el xantatge de la legalització dels càmpings no pot continuar i avui s’han de prendre responsabilitats i actuar amb conseqüència per no repetir errors passats.

Víctor Catalan
Regidor per ICV-EUiA Blanes