Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de maig

Ordre del dia ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de maig. Se celebrarà el dijous dia 26 a partir de les 19 hores a la sala de plens.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 28 d’abril de 2016.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

2. Aprovar el Text refós  del projecte de modificació puntual de l’article 56 de la normativa urbanística del POUM, relatiu a la previsió de places d’aparcaments de les edificacions, als efectes de donar compliment amb l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 13 d’abril de 2016.

3. Aprovació provisional del projecte de Modificació puntual del Pla especial del Sistema General Portuari del Municipal de Blanes formulat per l’entitat Ports de la Generalitat.

4. Ratificar els acords adoptats en el Consell General del Consorci de Comunicació Local (CCL) sobre l’aprovació de la seva dissolució i liquidació.

5. Fixar els 2 dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada de l’any 2017

6. Aprovació del projecte de nou model de la Policia Local de Blanes, període 2016 – 2019.

7. Aprovar el Pla Local de la Dona i Igualtat de Blanes 2016-2020

II  Part de control

8. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes, amb motiu del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai, contra la LGTIFòbia.

9. Moció que presenten els municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per l’impuls de la millora de l’oferta hotelera a Blanes.

10. Moció que presenten els grups  municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per tal de reprovar l’actuació de la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva referent a la contractació de cadires abatibles per a l’Hospital Comarcal de Blanes.

11. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per la descentralització de l’AMIC.

12. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per declarar Blanes vila republicana i antimonàrquica.

13. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de declaració Institucional de suport a les represaliades polítiques.

14. Moció que presenta l’Associació Pinya de Rosa, recolzada pel grup municipal de la CUP, per abordar millores en el transport públic interurbà.

15. Moció de la Plataforma Aigua és Vida, presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, Batega per Blanes, Ciutadans, la CUP i Partit Popular, per instar a la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l’empresa d’abastament d’aigua en alta “Aigües Ter-Llobregat”.

16. Precs i preguntes.