L’Ajuntament de Blanes aprova una moció sobre el resultat del procés participatiu de la C-32

mocio_c32_1El ple municipal celebrat aquesta nit a l’Ajuntament de Blanes ha aprovat amb la unanimitat de totes les forces polítiques una moció institucional sobre la C-32. En la primera part, la moció inclou de manera resumida tots els antecedents i seguiment amb què ha comptat el Procés Participatiu que va incloure la Consulta Popular del passat 17 d’abril.

La proposta aprovada inclou tres punts, i el primer és donar compte de la memòria del Procés Participatiu sobre la prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret que s’ha estat fent a Blanes aquests mesos. En el segon es recullen els resultats obtinguts en la consulta, que representen un 7’28% del cens de 32.825 persones, i conclou que el Ple de l’Ajuntament de Blanes assumeix aquests resultats i vol expressar oficialment la negativa expressada per la ciutadania a les urnes respecte l’actual projecte de la C-32.

Per últim, en el tercer punt s’ha acordat nomenar una delegació institucional formada per grups municipals de l’Ajuntament de Blanes que traslladi el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, així com al Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat. Aquesta moció s’ha introduït per urgència en la sessió plenària d’avui, després que el seu redactat es va consensuar ahir dimecres, en el decurs d’una Junta de Portaveus.

Abans que es tractés aqueta proposta d’acord, en la part expositiva del ple, la primera part resolutiva ja ha donat compte de la memòria del procés participatiu, on no hi ha votacions. Entre el públic assistent s’hi comptaven nombrosos representants de la Plataforma Aturem la C-32, que han celebrat amb aplaudiments els dos moments del ple en què s’ha tractat aquesta qüestió.

Acte públic per presentar la memòria i les conclusions del procés

Just una hora abans que comencés la sessió plenària, a les sis de la tarda, la mateixa Sala de Plens ja ha allotjat un altre acte relacionat amb tot aquest procés, on també han assistit membres de la plataforma. Es tractava d’una sessió informativa oberta al públic per donar a conèixer tant la Memòria del Procés com el seguit de Conclusions i Recomanacions que es recullen al seu final, i que estan adreçades tant a l’Ajuntament de Blanes com a la Generalitat.

mocio_c32_2

La Memòria del Procés Participatiu ha estat redactada pels tècnics de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Blanes i l’empresa contractada pel consistori per assessorar-lo durant tot el procés. En aquest mateix sentit, han estat precisament aquests tècnics públics i privats els qui s’han encarregat d’exposar al públic de manera resumida tant la memòria com les conclusions. L’acte l’ha introduït l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, i també hi ha assistit el regidor de Participació Ciutadana, Albert Sanz. D’altra banda, entre el públic assistent també s’hi ha comptat bona part dels regidors i regidores del consistori.

Conclusions de la Memòria

La part final de la memòria està adreçada tant a l’administració organitzadora del Procés Participatiu, l’Ajuntament de Blanes, com a l’administració competent per a la realització del projecte de prolongació de la C-32, la Generalitat de Catalunya.

Recomanacions a l’Ajuntament de Blanes

§ S’hauria de mantenir el diàleg i relació amb la “Plataforma aturem la C-32”, creant per exemple una comissió d’estudi i seguiment sobre el projecte, sempre i quan aquesta última accepti prèviament les “regles del joc”; és a dir, les limitacions competencials que té l’Ajuntament sobre aquesta matèria.

§ En el si del consistori, considerem convenient i necessari, que qualsevol mena d’acord en relació a aquest projecte sigui amb el màxim consens i transparència possibles, evitant al màxim l’adopció d’acords de forma unilateral o amb simples criteris d’oportunitat política o partidistes. Així mateix, acceptar el procés participatiu dut a terme, com un exercici de responsabilitat i compromís polític.

§ En relació a la ciutadania, seria interessant ser transparents en totes les actuacions que es desenvolupin en relació a aquest projecte; en aquest sentit fora convenient mantenir informació al web sobre les actuacions institucionals que es vagin desenvolupant i els seus resultats. També es poden utilitzar d’altres instruments de forma puntual per garantir el dret a la informació dels ciutadans/es sobre aquest tema: notes de premsa, audiències públiques, debats en mitjans de comunicació…

mocio_cs_3

§ Donar trasllat o comunicar de manera formal a l’organisme competent, dels resultats del procés participatiu.

Recomanacions al Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat

§ Escoltar i demostrar que es té en compte al territori i a la comunitat local; i no només a les institucions locals amb els seus alcaldes al capdavant, sinó també als ciutadans/es que han expressat el seu malestar pel projecte. Creiem que una bona manera de començar a fer-ho seria donant resposta a les al·legacions presentades al projecte i pronunciant-se sobre el procés participatiu realitzat per l’Ajuntament de Blanes.

§ Incorporar a actors institucionals (ajuntaments) i no institucionals en el disseny i execució de la política proposada, establint prèviament els límits sobre el que es pot decidir i sobre el que no; però en qualsevol cas, permetent el diàleg i donant resposta a les demandes plantejades sigui en el sentit que sigui. Seria important mantenir un cert equilibri entre la quantitat i complexitat de la informació transmesa i el temps perquè aquests actors es puguin manifestar i/o posicionar-se al respecte. En aquest aspecte, es podria crear una Comissió de seguiment i avaluació de l’execució del projecte.

§ Informar a la ciutadania i ser transparent en tot moment sobre el projecte i les seves novetats al respecte, en aquest sentit es podria habilitar un espai web sobre el projecte al qual es pogués enllaçar des del web institucional de l’Ajuntament de Blanes.

Fotos: Ajuntament de Blanes