Blanes concreta les condicions per adjudicar el suport al procés participatiu sobre la prolongació de la C-32

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Aquest dilluns s’han tornat a reunir representants dels grups municipals, la Plataforma Aturem la C-32 i tècnics de l’Ajuntament de Blanes per treballar en el projecte de procés participatiu relacionat amb el projecte de prolongació de la C-32.

En la reunió s’han concretat les condicions per adjudicar el contracte d’assessorament i suport al procés participatiu. Altres qüestions que s’han exposat han estat les darreres novetats que hi ha hagut durant aquesta setmana. Entre elles, el comunicat de premsa que ha fet públic aquest mateix dilluns el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat respecte la licitació de la redacció del projecte constructiu del tram Lloret-Tossa de la nova Ronda Costa Brava Sud.

Prescripcions tècniques

El plec de condicions per adjudicar el contracte detalla que hi haurà tres fases del procés participatiu. En la primera s’haurà de difondre a la ciutadania tota la informació necessària sobre el projecte. La segona serà quan es farà debat ciutadà i aportació de propostes utilitzant les metodologies més adequades per recollir les opinions, i es tancarà amb la jornada de consulta. I la tercera fase, de devolució i retiment de comptes, culminarà amb la redacció d’una memòria que haurà d’aprovar el ple.

Les empreses que vulguin concórrer hauran d’assessorar i donar suport a la realització del procés participatiu, així com complir cinc objectius més concrets. La identificació dels actors més rellevants al municipi en relació a aquesta actuació; l’assessorament i col·laboració amb l’Ajuntament en totes les fases; recollir les diferents opinions i discursos existents; la dinamització del procés i foment de la participació en la jornada de consulta; i la redacció d’una memòria final del procés.

Metodologia del procés de participació

El procés participatiu tindrà una duració aproximada de 80 dies en total, que es podria allargar com a màxim fins els 100 dies a partir de l’adjudicació dels treballs.

Tant la primera fase d’aproximació i concreció a l’objecte dels procés i dels seus actors més rellevants, com la segona de debat ciutadà i recollida d’aportacions que culminarà amb la jornada de consulta compten amb uns terminis similars; de 40 i 35 dies, respectivament. La tercera fase de devolució i retiment de comptes té assignat el menor termini de temps: 5 dies per redactar la memòria.

Val a dir que en la primera fase del procés, la més extensa quant a temps, l’empresa contractada haurà d’elaborar un sociograma que validarà la comissió de seguiment. Igualment, el contractista proposarà ciutadans i ciutadanes perquè s’incorporin al grup motor, l’eix central de tota la feina. Per la seva banda, el grup de Sseguiment estarà format per representants del govern municipal, els grups de l’oposició i de la Plataforma Aturem la C-32.