Realitzen diverses obres de manteniment a la biblioteca de Blanes

millores_biblio1A la Biblioteca Comarcal de Blanes es realitzen aquests dies diverses obres de reparació i manteniment que han requerit una inversió de 44.775 euros i que realitza l’empresa Construccions Camps Esqueu de Blanes.

Els treballs, que van iniciar-se el passat mes de juny, es troben en la seva darrera fase i s’espera que puguin estar enllestits a finals d’agost, abans del termini previst inicialment, que era de tres mesos. Per finançar-les, s’ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona, dins el programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat d’aquest 2015.

A grans trets, els treballs que s’estan enllestint inclouen cinc aspectes principals: millores en la recollida d’aigües pluvials, sanejament i adequació de diversos elements interiors, la reparació i adequació de la façana principal i la coberta, i el tractament d’elements metàl·lics. Per últim, una altra part destacada és la realització d’un nou tancament metàl·lic en l’entrada que hi ha a la part posterior de l’equipament, en l’accés al Pati de la Magnòlia.

millores_biblio3

El què va fer urgent i necessari endegar aquesta posada a punt de la Biblioteca Comarcal van ser les filtracions d’aigua que es van començar a detectar en algunes parts de l’estructura, amb el conseqüent inconvenient que va suposar que anessin a parar a la sala de lectura principal. Quan es va fer la primera inspecció a fons de la instal·lació, també es va poder observar com, arran de les filtracions d’aigua, s’havien deteriorat i oxidat alguns elements metàl·lics.

Nou tancament accés al Pati de la Magnòlia

A banda de l’accés principal per la Plaça de la Biblioteca -a la cruïlla entre el Carrer Racó d’en Portas i el Passeig de Catalunya-, l’altra entrada que no resulta tan coneguda és la que hi ha a la seva part posterior, que dóna a la zona verda de la Plaça Josep Vieta i Burcet. Travessant aquesta entrada s’accedeix directament al Pati de la Magnòlia que, al seu temps, comunica amb la sala d’actes Roberto Bolaño.

En aquesta sortida hi ha una zona exterior coberta i tancada per tres costats que sovint presentava utilitzacions no adequades arran d’actes de vandalisme. Com a resultat, s’havia estat detectant brutícia generalitzada en aquest indret, presència de deixalles, així com el trencament de vidres de la biblioteca.

Per solucionar aquests problemes, s’està instal·lant un nou tancament metàl·lic a la zona exterior que evitarà l’accés a la zona inter-mitja i, per afegit, els usos inadequats de l’espai. La nova estructura permetrà poder seguir veient l’interior del Pati de la Magnòlia des de l’exterior de l’edifici, si bé hi haurà diverses barres verticals per impedir que qualsevol persona pugui accedir més enllà d’aquest espai. El tancament està dotat amb dues portes, una de les quals disposa d’obertura mitjançant sistema antipànic.

Actuacions en la façana i la coberta de l’edifici

Les actuacions que s’han estat fent a la façana que dóna al Passeig de Catalunya han consistit principalment en reparar una esquerda que va provocar el despreniment de peces del material. Un cop es va poder treure l’aplacat del tram afectat, es va fer una anàlisi completa de la façana en tot el seu conjunt, decidint-se la instal·lació d’una nova franja que harmonitzés estètica i visualment.

millores_biblio2

També s’ha aprofitat per fer una neteja, repàs i sanejament de tota l’estructura, incloent el pintat de les superfícies i refer la llosa de formigó que la cobreix. Una altra millora que s’ha incorporat és la instal·lació d’un sistema de control antiaus amb les característiques punxes que hi ha a la part més alta de la façana, impedint així que els àcids corrosius dels excrements puguin deteriorar l’edifici.

Per la seva banda, les actuacions que s’han hagut de fer a la coberta han millorat la recollida d’aigües pluvials, així com la seva impermeabilització i les juntes d’unió de diferents elements. Després de verificar que les aigües que es recollien en un canal superior i es conduïen a un col·lector interior només disposaven d’un sol baixant, se n’ha col·locat un segon a l’extrem oposat i s’ha instal·lat un sobreeixidor per resoldre els problemes puntuals de filtracions d’aigua que s’havien detectat a l’interior.

Millores a l’interior de l’edifici

Aprofitant aquesta posada a punt de l’edifici de la Biblioteca Comarcal, també s’han resolt diverses qüestions que afectaven al seu interior. En primer lloc, s’han reparat els desperfectes que havien causat les filtracions d’aigua, i per això s’han enderrocat els trams malmesos de cel ras, substituint-ho per noves plaques de guix laminat, així com el posterior pintat.

millores-biblio4

Un altre dels aspectes que s’ha millorat és la seguretat dels treballadors i treballadores, així com dels usuaris de l’equipament cultural. Es tracta de les escales interiors que condueixen consecutivament de la planta baixa a la primera planta i d’aquesta al segon pis. En el primer tram s’han col·locat barrots al costat esquerra on fins ara només hi havia una barana, i al segon s’ha instal·lat tant la barana com els barrots amb una estructura i color de pintura similars a les ja existents.

Fotos: Ajuntament de Blanes