Els grups municipals de PSC i CiU de Blanes donen a conèixer el cartipàs municipal

L'equip de govern de Blanes està format per regidors de PSC i CiU / Ajuntament de Blanes

L’equip de govern de Blanes està format per regidors de PSC i CiU / Ajuntament de Blanes

Avui s’ha donat a conèixer els trets més destacats del nou cartipàs municipal, és a dir: quins regidors i regidores seran els responsables polítics de les diferents àrees de govern municipal. La presentació l’han encapçalat l’alcalde i el portaveu de CiU, Joaquim Torrecillas, acompanyats de la resta de regidors de CiU i del PSC.

L’organització municipal de les àrees de govern està estructurada en tres grans blocs: Recursos Interns, Territori i Serveis a les Persones. En aquest tercer grup hi ha quatre polítics:

– L’alcalde Miquel Lupiáñez (PSC) encapçala les àrees de Participació Ciutadana, Comunicació Institucional i la Ràdio Municipal.

– Quim Torrecillas (CiU): Cultura i Festes, Gestió Documental, l’Arxiu Municipal, la Biblioteca Comarcal, i el Servei de Català.

– Joel Comas (CiU): Esports, Salut i Qualitat de Vida, i Joventut.

– Susana Ramajo (PSC): Acció Social, Educació, i Cooperació i Solidaritat.

– Pepa Celaya (PSC): Urbanisme, Seguretat (Policia Local) i Protecció Civil. –

-Txell Salarich (CiU): Promoció de la Ciutat (que engloba les àrees de Formació i Ocupació, Economia, Comerç i Empreses), Turisme, Activitats i Mercats, i Fires.

– Juanjo Navarro (CiU): Enginyeria, Obra Pública, Brigades Municipals, Medi Ambient i Mobilitat.

– Nicolás Laguna (PSC): Hisenda i Patrimoni, Recursos Tecnològics, Recursos Humans, l’Oficina de l’AMIC, Serveis Jurídics i Contractació.

Lupiáñez i Salarich, amb dedicació exclusiva

La decisió respecte quins polítics es responsabilitzarien de cada àrea s’ha fet ajustant-se als perfils i habilitats que tenen cadascun dels vuit regidors i regidores, llevat d’alguns casos en què ha estat a petició pròpia. Dels vuit membres amb què compta l’equip de govern, n’hi ha dos que tindran dedicació exclusiva per la importància de les respectives àrees que lideren: Miquel Lupiáñez (PSC) i Meritxell Salarich (CiU).

En el nou equip de govern hi ha quatre regidors que són tinents d’alcalde, i que no tenen cap remuneració específica per aquest càrrec. Es tracta de Meritxell Salarich (CiU), Pepa Celaya (PSC), Juan José Navarro (CiU) i Nicolás Laguna (PSC).

Reunió de l'equip de govern / Ajuntament de Blanes

Reunió de l’equip de govern / Ajuntament de Blanes

Més protagonisme a tots els partits i un major accés a la informació

La principal raó que mena tot el seguit de canvis en què s’està treballant és donar més protagonisme a la resta de partits que no formen part de l’equip de govern, així com que hi hagi un major accés a la informació i una millor participació ciutadana. Una de les noves fórmules que s’està estudiant posar en marxa és la creació d’una nova Comissió de Portaveus. Aquest grup de treball es reuniria setmanalment, un dia abans de la Junta de Govern Local, i tractaria els mateixos temes inclosos a l’ordre del dia de la junta.

Una altra novetat serà la possibilitat de posar en marxa una Comissió de Transparència que estaria formada per un representant de cadascun dels vuit grups polítics municipals, així com per tècnics i assessors externs de l’Ajuntament. El seu objectiu seria encarregar-se d’establir els mecanismes i fórmules necessàries, així com posar-les en marxa. Es tracta en definitiva de dues propostes que s’han de valorar i aprovar tirar endavant.

Periodicitat de les reunions de treball i del ple municipal

El què encara no s’ha acabat de perfilar són el dia i hora de celebració dels diferents òrgans decisoris i reunions de treball on participen tant l’equip de govern com els grups polítics municipals. Es tracta de la Comissió General d’Hisenda i Urbanisme (que es reuneix amb caràcter mensual dies abans del ple); la Comissió de Comptes (que es reuneix 2 o 3 cops a l’any); la Comissió de Portaveus (que es reuneix 1 o 2 cops al mes); així com les Juntes de Govern Local i els Plens Municipals.

Respecte aquest darrer àmbit, una de les qüestions que s’està estudiant modificar és la duració màxima de les intervencions dels regidors i regidores. Tal i com es recull al ROM (Reglament Orgànic Municipal), quan es debaten els punts a l’ordre del dia hi ha un primer torn amb un màxim de temps de 5 minuts, i un segon torn d’1 minut.

Com que a l’actual mandat hi ha vuit forces polítiques, si cada grup utilitza el màxim de temps a què té dret, els plens podrien acabar incomplint un dels punts del ROM que contempla que han de començar a les 8 del vespre i finalitzar a les 12 de la mitjanit. Per això, una proposta ha estat plantejar a les diferents forces polítiques reduir aproximadament a la meitat aquests temps d’intervenció modificant el ROM, i l’altra que els mateixos partits intentin autor-regular-se i escurçar les intervencions, sense haver de canviar el reglament.

Pel que fa al dia i hora de celebració dels plens –durant el darrer mandat es convocaven l’últim dijous de cada mes-, no s’ha pres cap decisió en ferm sobre si canviar-ho o mantenir-ho com fins ara. Amb tot, una de les propostes que s’està estudiant és mantenir-ho igual –el darrer dijous de cada mes-, però avançant l’horari d’inici de les sessions a les set de la tarda.