L’Ajuntament de Blanes instal·la un semàfor en un pas de vianants de la Avinguda Europa

Ajuntgament de Blanes

Ajuntgament de Blanes

Aquesta setmana han començat els treballs per millorar la seguretat en una de les cruïlles de l’Avinguda d’Europa, un carrer que durant aquests darrers anys ha esdevingut en una de les principals vies d’entrada i sortida al municipi.

Concretament, es tracta de la cruïlla que hi ha a tocar del Carrer Ardales, on actualment hi ha un pas de vianants.

Atenent a què es tracta d’un dels principals vials d’accessos al municipi, la regulació del grup de semàfors serà de cicle variable per no provocar que la circulació quedi aturada més temps del què sigui estrictament necessari. Això voldrà dir que mantindrà la fase verda o groga intermitent pels vehicles, i només canviaran a vermell quan els vianants accionin el polsador per creuar el carrer.

Les obres consisteixen en instal·lar una regulació semafòrica per un import de 36.293’95 €, que s’ha adjudicat a l’empresa GEDECOM, Sistemes i Projectes, després que el preu de sortida va ser de 60.000 € i van haver-hi tres ofertes que van concórrer. Des de l’Ajuntament s’ha volgut aprofitar que aquests propers dies s’han de fer els treballs d’asfaltatge i supressió de barreres arquitectòniques previstes en aquest vial per fer els treballs d’instal·lació semafòrica i, d’aquesta manera, perjudicar el mínim possible.

Avui dimarts s’han continuat amb les obres d’obrir una rasa al costat dret de l’avinguda per fer arribar el subministrament elèctric fins el punt on s’han d’instal·lar els semàfors. Les previsions són que a finals de setmana ja s’hagi pogut reposar de nou el panot en el tram que s’ha hagut d’obrir mentre, paral·lelament, es fa la instal·lació del conjunt semafòric.

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

La calçada de l’Avinguda d’Europa, en el tram on s’està actuant, està subdividida en tres carrils de circulació –dos en sentit ascendent i un descendent-, cosa que provoca un augment de la intensitat de vehicles a la zona, principalment en determinats dies de l’any i franges horàries. Segons un informe de la Policia Local de Blanes, aquests darrers anys s’ha detectat un espectacular augment de manera continuada en el nombre de vehicles que circulen per l’avinguda, amb una intensitat mitjana diària superior als 15.000 vehicles.

Un altre factor que la Policia Local ha tingut en compte és l’augment de la presència de vianants. D’una banda, pel creixement poblacional que hi ha hagut en aquesta zona de Blanes per la construcció de nous blocs d’habitatge i el creixement del nou barri limítrof. De l’altra, hi ha més circulació de persones a peu que s’hi acosten atrets per la proliferació de comerços i locals de restauració, així com per la obertura d’un gran supermercat a tocar precisament d’aquesta cruïlla fa pocs anys.

Demanda dels veïns de la zona

Si bé fins al moment no s’ha hagut de lamentar cap accident greu, en previsió que puguin produir-se’n, l’informe de la Policia Local conclou amb la proposta d’instal·lar una regulació semafòrica que completi i doni més efectivitat a la senyalització ja existent. De fet, els mateixos veïns de la zona feia temps que demanaven que es millores la seguretat d’aquest pas de vianants, principalment perquè es tracta d’una avinguda molt ampla i –sobretot la gent gran- tenen por i se senten insegurs.

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

En aquest sentit, l’alcalde de Blanes ha destacat que, tot i que no es tracti d’una actuació de gran transcendència pel seu cost, era molt esperada i demanada per la ciutadania: “El fet que l’Avinguda d’Europa sigui de pujada i baixada fa que la velocitat dels vehicles que la travessen sigui sovint més elevada. Ara, amb els semàfors aconseguirem donar més seguretat a l’hora de travessar un carrer tant ample, i a l’hora ralentitzarem la velocitat del cotxes, hi haurà una pacificació del trànsit”.