El PSC de Blanes recalca la necessitat d’enfortir les polítiques de cohesió social en època de crisi

Com a partit d’esquerres que és, el PSC té dins la seva agenda de prioritats lluitar per un Blanes socialment més just. Als socialistes els preocupa especialment l’empitjorament de la situació de molts blanencs i blanenques, que a causa de la crisi es troben sense feina i per tant passen per dificultats, i a vegades situacions dramàtiques. Per això volen prestar especial atenció als col·lectius més febles i als afectats per la crisi.

El PSC creu que en l’acció política municipal preval una visió antiquada i assistencialista, de dretes. Proposen un canvi de model de gestió que busqui una millor eficiència, en base a conceptes com la prevenció de casos d’exclusió social i també l’empoderament de les persones, és a dir, proporcionar eines a les persones que necessiten ajut, perquè a la llarga deixin de necessitar-lo, en lloc de fer-los dependents eterns. A fi de lluitar contra els riscos de marginació, volen elaborar també una Carta de Drets per a les persones.

Per donar suport als ciutadans en matèria d’habitatge, proposen la creació de l’Oficina Municipal d’Habitatge, on hi ubicaran les Borses d’Habitatge Jove i Social, i impulsaran la rehabilitació i les polítiques per millorar el mercat de lloguer.

Conscients de la importància de la intervenció comunitària, els socialistes volen treballar molt més amb les entitats del tercer sector que actuen al territori i revisar, per potenciar i millorar, plans generals d’actuació com el Pla d’Acollida d’Immigrants i el Pla Educatiu d’Entorn, així com coordinar millor les intervencions en l’àmbit de Serveis Socials amb les àrees d’Educació i Promoció Econòmica. Totes aquestes actuacions buscaran millorar l’eficiència en la gestió, per proporcionar els millors serveis amb una optimització d’ús dels recursos existents.

Els socialistes ressalten que en època de crisi cal lluitar pels més afectats per aquesta, en lloc de castigar-los addicionalment amb retallades en serveis essencials per a la cohesió social, com denuncien que fa el govern de CiU a la Generalitat, en una política que qualifiquen de dretes i sense sensibilitat social.