La Confraria de Blanes va subhastar durant el mes d’agost peix i marisc per valor d’1,36 milions d’euros

Foto: Arxiu Blanesaldia.com

Foto: Arxiu Blanesaldia.com

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 251.989 quilos de peix i marisc durant el passat mes d’agost per un valor total d’1.367.972 euros. La gamba, la sardina i el sonso per aquest ordre van ser les espècies que van generar un major volum de negoci, ja que van suposar unes vendes totals de 723.695 euros, el 59,2% del total.

Aquestes són les 15 espècies que han assolit un major valor en les subhastes el mes d’agost:

Espècie                    Quilos            Euros

Gamba                       8.542             345.169
Sardina                    80.043             266.920
Sonso                       18.884             111.606
Escamerlans              2.612               74.846
Peix Espasa             14.734               68.022
Bonítol                     12.270               64.691
Lluç                            5.132                58.855
Seitó                         23.188                50.236
Bacoreta                  16.244                45.568
Roger Vermell            1.893               23.899
Maire                           3.417              17.342
Pagell                          1.922               17.067
Bissos                        22.513              15.919
Mollera roquer           2.268               14.151
Rap Vermel                 1.600               13.682

Estadística de l’any 2014

Mes             Quilos             Euros
Gener         200.364           944.067
Febrer          85.891           410.396
Març            100.271          511.897
Abril             232.202          971.850
Maig            299.748        1.107.865
Juny             411.205        1.471.365
Juliol            404.325        1.662.187
Agost           251.980        1.367.972
Total         1.985.986         8.447.599