El PSC de Blanes critica les retallades de la Generalitat que afecten a Blanes

Les retallades econòmiques anunciades pel Govern de la Generalitat (CiU) afecten sobretot serveis essencials com la sanitat i l’educació. En el cas concret de l’educació les retallades afectaran la construcció de nous centres, el funcionament dels mateixos, les accions de suport al fracàs escolar i a la formació professional. El PSC de Blanes denuncia que la Generalitat, en cap moment, ha valorat ni establert les prioritats a l’aplicar les retallades econòmiques a les partides d’educació i tampoc ha fet cap estudi de les necessitats reals dels centres pendents de construcció per poder determinar les urgències.

A Blanes el cas més greu és la paralització de la licitació per a la redacció del projecte de construcció del CEIP Sa Forcanera. Aquesta licitació per a la redacció del projecte es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat el dia 26 de novembre de 2010, un mes després que l’Ajuntament lliurés parcialment els terrenys per a la seva construcció.

A aquesta licitació es van presentar 180 propostes de les quals, després de l’estudi de propostes tècniques i econòmiques, n’han quedat 174. Aquest procés està aturat des del dia 1 de febrer de 2011, data d’obertura de les propostes econòmiques i, el qual, després de dos mesos i mig ja hauria d’estar adjudicat.

El PSC de Blanes demana que s’adjudiqui la redacció del projecte i se segueixin els tràmits que corresponguin, ja que si no és així, el perjudici per la comunitat educativa del Sa Forcanera i de Blanes augmentarà i serà insostenible.

A més el PSC denuncia la manca de voluntat política del nou Govern de la Generalitat, que amb la convivència i el silenci del Govern Municipal de Blanes, han paralitzat un procés iniciat destinat a resoldre les necessitats educatives per més de quatre-centes famílies.

Edició: JFG