La Confraria de Blanes va subhastar durant el mes d’abril peix i marisc per valor de 971.000 euros

Subhasta de peix i marisc a la llotja de Blanes / Foto: Arxiu

Subhasta de peix i marisc a la llotja de Blanes / Foto: Arxiu

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 232.202 quilos de peix i marisc durant el passat mes d’abril per un valor total de 971.850 euros. La gamba, el seitó i el sonso per aquest ordre van ser les espècies que van generar un major volum de negoci, ja que van suposar unes vendes totals de 555.563 euros, el 57,1% del total.

Aquestes són les 15 espècies que han assolit un major valor en les subhastes el mes d’abril:

Espècie               Quilos              Euros

Gamba                  10.524           265.899
Seitó                      90.292          189.020
Sonso                    17.791          100.644
Sardina                  54.920            91.588
Escamerlans           5.414             71.704
Lluç                         3.573            37.741
Roger Vermell         2.300            21.464
Sipia                       1.752             16.888
Calet                       2.267            16.285
Pagell                     2.136             15.775
Mollera roquer        5.602             11.584
Rap Vermell            1.393             10.367
Dentol                       429               9.400
Maire                      3.816               9.236
Sorell                      9.085               6.723