L’Ajuntament de Blanes invertirà 705.000 euros en millores turístiques a la via pública

x

El bar restaurant de la Cala Sant Francesc / Foto: Google Earth

Un dels punts que va generar més debat al ple municipal celebrat el passat 24 d’abril va ser l’aprovació provisional de l’expedient de modificació del pressupost d’aquest any. En aquest sentit, un dels canvis més novedosos preveu la inversió de 705.000 euros en millores turístiques a la via pública a l’entorn de la Cala Sant Francesc.

Aquesta quantitat econòmica prové del cànon que pagarà l’empresa Cala Bona Mar Moguda SL, que gestionarà durant els propers 14 anys l’explotació del bar restaurant de Cala Bona. L’Ajuntament de Blanes, mitjançant un decret d’alcaldia del 8 d’abril va adjudicar la concessió del bar. L’empresa va ser l’única que es va presentar al concurs.

Inicialment el preu de sortida pel primer any d’explotació que va fixar l’Ajuntament de Blanes va ser de 150.000 euros, però la única empresa que va concórrer al concurs va presentar una oferta per aquesta altra quantitat de 705.000 euros.

El punt proposat per l’equip de govern tan sols va comptar amb els vots a favor del PP, mentre que la resta –CiU, EUiA-ICV i la regidora no adscrita, Lourdes Fàbrega- van votar en contra.

Els temes del ple aprovats per unanimitat

La resta de punts inclosos a l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat de tots els membres del consistori. El primer va ser fixar els dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada per aquest any, que seran el 7 i 14 de desembre, d’acord amb les dues entitats de botiguers de Blanes.

També es va aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre la Generalitat i Catalunya Banc per promoure l’ocupació d’habitatges de lloguer a preus assequibles. Igualment va prosperar el següent punt que demanava a la Generalitat poder desafectar l’edifici situat al recinte de l’antiga Escola Carles Faust perquè es destini per a pisos de lloguer social.

Es va prorrogar fins al 31 de desembre de 2015 la concessió del transport públic de viatgers adjudicat a l’empresa Pujol i Pujol, mentre paral·lelament se seguirà treballant per mancomunar el servei amb l’Ajuntament de Lloret. Per últim, també va prosperar la modificació del Reglament d’Ús dels recursos i sistemes informàtics de l’Ajuntament de Blanes.