La Generalitat comença les obres d’ampliació del port pesquer de Blanes

L’empresa pública Ports de la Generalitat ha iniciat les obres d’ampliació del port pesquer de Blanes. L’actuació suposa la construcció d’un nou dic d’abric exterior i el perllongament del contradic, per tal de millorar la funcionalitat i les condicions de recer de la instal·lació portuària. Per altra banda i amb l’objectiu de facilitar el trànsit de vehicles, Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Blanes han consensuat un itinerari i un horari per al pas dels camions de l’obra. Aquest projecte tindrà un termini d’execució de vint-i-tres mesos i suposarà una inversió de 22,7 milions d’euros.

Emmarcada en el Pla especial del port de Blanes, el projecte té per objectiu la construcció d’un nou dic de recer i el perllongament del contradic amb l’objectiu de millorar la funcionalitat del port i les condicions de recer del port.

Les obres s’han iniciat amb la construcció de la zona de càrrega i descàrrega de materials, al costat de la benzinera de pesca, que servirà com a punt d’abastament de l’obra. Un cop feta aquesta zona, s’ha de començar a fer el punt des d’on arranca el nou dic de recer, per a després continuar amb l’execució del dic de recer que tindrà una longitud de 595 metres. Aquest nou dic de recer permetrà la reordenació del sector pesquer del port. 

D’aquesta manera, es construiran nous molls a la dàrsena pesquera i es farà una major esplanada per a les activitats complementàries de suport a la pesca. Després, es farà el perllongament del contradic. També s’ha de reordenar l’espai destinat a les activitats dels vaixells turístics locals. Finalment, s’executarà la fase d’urbanització per dotar la instal·lació portuària de noves instal·lacions i equipaments.

En aquesta fase, es farà un nou passeig per als vianants que s’ha de construir sobre les casetes dels pescadors, en el nou dic de recer. En l’apartat d’urbanització, s’ordenaran els vials interiors de circulació del port i les zones d’aparcament. Les obres es desenvoluparan amb criteris de màxim respecte pel medi ambient. Per evitar l’impacte paisatgístic a la punta de Santa Anna, en el traçat del nou dic, aquest nou dic arrencarà des del mateix punt on arranca el dic actual. Així mateix, es construirà un espigó adossat al contradic per garantir l’estabilitat de la platja. Amb l’objectiu de tenir un control de l’evolució de les obres s’ha creat un equip tècnic de seguiment.

Antecedents

El port pesquer de Blanes pateix una sèrie de problemes operatius per l’acció dels temporals que impedeixen el funcionament eficaç de la instal·lació, tal com es va veure en les darreres llevantades de desembre de 2008. Les principals afectacions derivades dels temporals de llevant en el port de Blanes són problemes d’agitació interior en el moll pesquer i ultrapassaments de l’onatge en el dic de recer. Així mateix, la instal·lació portuària necessita millorar la infraestructura per incrementar el grau de protecció general davant l’onatge exterior.

Itinerari per als camions d’obra

Amb l’objectiu de facilitar el trànsit de vehicles pel municipi, Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Blanes han elaborat un itinerari per al pas de camions d’obra que van cap al port. Així, els camions entraran per l’avinguda d’Europa i continuaran pel passeig de Catalunya i el passeig Marítim fins a la zona portuària. La zona s’ha senyalitzat amb panells d’avís d’obres i senyals verticals que indiquen pas de camions. L’itinerari per on passen els camions s’ha senyalitzat amb pintura de color groc per indicar que és zona temporal d’obres. En aquest sentit, l’Ajuntament de Blanes, a través de la policia local, recomana als ciutadans precaució en la circulació de vehicles per aquesta zona.

D’altra banda, s’han creat dues franges horàries per al pas de camions d’obra. La primera franja començarà des de les 7.00 h del matí fins a les 15.00 h de la tarda. La segona franja anirà des de les 18.00 h de la tarda fins a les 20.00 h del vespre.

La Generalitat i l’Ajuntament també han acordat aturar les obres durant l’estiu per no interferir en l’activitat turística del municipi. Aquest període d’aturada començarà a partir del 15 de juny i finalitzarà el 15 de setembre. Per tal d’informar de l’estat de les obres als ciutadans, s’ha instal·lat un punt d’informació al davant de les oficines de Ports de la Generalitat. A més, s’ha iniciat una campanya informativa d’obres amb cartells informatius, anuncis, fullets i informació via mitjans de comunicació. Aquesta campanya informativa s’anirà actualitzant conforme evolucionin les obres.

Edició i foto: José Fernández