La CUP de Blanes exigeix més voluntat política per permetre la participació ciutadana als plens municipals

cup-60553En el darrer ple de l’Ajuntament de Blanes, celebrat ahir, es va debatre i aprovar la modificació del reglament orgànic municipal (ROM) per permetre la participació ciutadana als plens municipals. El text debatut en el ple d’ahir respon al compliment d’una moció impulsada per la CUP i que fou aprovada el passat mes de juliol pel propi Ple.

Aquesta proposta demanava que tant entitats com ciutadans puguin intervenir directament als plens, ja sigui formulant preguntes per escrit o presentant propostes per tal que aquestes siguin debatudes i votades pel consistori amb els mateixos drets d’exposició i rèplica que qualsevol grup municipal.

La CUP s’ha mostrat molt crítica tant amb el procés utilitzat per elaborar el redactat presentat ahir al plenari com amb el seu contingut. Segons la CUP, «tot el procés per fer aquesta primera proposta ha estat opac i hermètic, sense cap mena de voluntat d’implicar la ciutadania». En el torn de precs i preguntes s’ha posat de manifest que «la proposta aprovada el mes de juliol per aquest propi Ple demanava explícitament transparència i obertura de mires, per tal d’incloure entitats i ciutadans en aquest procés des d’un bon inici i fer-los partícips de tot el procés. I això no s’ha fet per falta de voluntat».

Pel que fa al contingut, la CUP s’ha mostrat perplexa i decebuda, ja que s’han obviat deliberadament alguns punts importants que figuraven en el text aprovat el mes de juliol, com ara la possibilitat de formular preguntes per escrit i permetre la fiscalització de l’acció de govern per part de la ciutadania i el dret a rèplica quan qualsevol entitat presenti una proposta per ser votada pel consistori.

Per a la CUP, aquests aspectes son bàsics quan es parla de participació ciutadana. En aquest sentit la CUP considera que «és essencial que la ciutadania i les entitats puguin exposar i defensar propostes amb veu pròpia gaudint de dret a rèplica, amb un tracte d’igualtat de condicions que les presentades pels grups municipals amb representació al consistori. Sense el dret a rèplica la participació queda en entredit i perpetua una pràctica de la democràcia arcaica i retrògrada».

La candidatura considera que «tot plegat respon a una manca flagrant de voluntat política i de ganes de canviar les coses per part dels nostres governants, tot buscant constantment excuses per no obrir les portes de la política local a la ciutadania». Es va recordar també que «hi ha molts municipis governats pels propis grups amb representació al consistori que es doten de reglaments més oberts i que no disten de la proposta inicial que es va aprovar el passat mes de juliol»

Finalment, la CUP va remarcar que «no donem suport a la proposta tal i com s’ha plantejat» i que presentarà al·legacions per tal que es respecti la proposta inicial. En aquest sentit, la formació creu que «cal un redactat ambiciós, i útil, i que suposi un pas endavant real i no només de cara a la galeria».