Blanes posa en marxa els comptadors solidaris, destinats a famílies amb pocs recursos

Josep Marigó i Salvador Serrés durant la firma del conveni

Josep Marigó i Salvador Serres durant la firma del conveni

L’Ajuntament de Blanes ha posat en marxa els comptadors solidaris, per garantir que continuïn tenint subministrament d’aigua les persones i famílies que estan en situació de vulnerabilitat, risc d’exclusió o dificultat social. També se’n podran beneficiar els qui estan en altres situacions, que poden plantejar problemes susceptibles de ser considerats com a factors de risc social, entre ells habitatges ocupats.

Es tracta dels “comptadors solidaris” que instal·la l’Ajuntament a través de l’empresa Aigües de Blanes S.A., a nom de Càritas. Actualment ja s’ha donat el vist-i-plau perquè s’instal·lin 14 comptadors, dels quals la major part ja han estat muntats.

Per poder-ho dur a terme, l’alcalde de Blanes, Josep Marigó, i Salvador Serres, representant de Càritas a Blanes van signat el passat divendres un conveni de col·laboració. L’acte de signatura va comptar amb la presència de membres de la Taula Local pel Dret a l’Habitatge de Blanes, entre els quals s’hi compta la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, així com representants de tots els grups municipals.

comptadors2L’acord signat contempla que el comptador solidari s’instal·la a nom de Càritas. Això és perquè, per poder instal·lar un comptador, cal un contracte de lloguer o tenir l’habitatge en propietat, circumstància que no es pot complir quan es tracta de pisos ocupats. La factura de l’aigua també va a nom de Càritas, tot i que qui la paga és l’Ajuntament, parcialment o totalment, amb càrrec a les partides socials. L’import de les partides de mediació social i assistencial de l’Ajuntament de Blanes als pressupostos del 2013 ha estat de 217.000 euros.

Els ajuts tenen una durada màxima de sis mesos i durant aquest temps es revisa de forma periòdica la situació dels inquilins. D’aquesta manera, se’ls pot prorrogar o suspendre la subvenció si la situació desfavorable continua o millora més enllà d’aquests sis mesos.

La idea de posar en marxa els comptadors d’aigua solidaris la va proposar l’Ajuntament a la Taula Local pel Dret a l’Habitatge de Blanes, que va avalar aquesta solució. Posteriorment, el ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de setembre també va aprovar aquesta proposta, que incloïa la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de subministrament d’aigua perquè es pogués posar en marxa.

Per a la instal·lació d’un “comptador solidari”, la persona o família s’ha d’adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament de Blanes, on es fa una valoració individualitzada de cada cas, a càrrec de la treballadora social de referència. A banda de les condicions socio-familiars, en aquesta valoració tenen un pes determinant les situacions derivades de la manca de recursos econòmics. La mateixa companyia d’aigües també avisa als inquilins quan detecta algun cas, notificant-los que tenen un termini de 10 dies per regularitzar la seva situació davant l’empresa, o bé perquè es posin en contacte amb els Serveis Socials.

Quan es tracta de pisos ocupats, una condició indispensable és que el titular del pis sigui una entitat jurídica, ja que mai no es concedirà un comptador solidari quan l’habitatge sigui propietat d’un particular, una persona física.

Un altre objectiu que s’aconsegueix amb la posada en marxa dels comptadors solidaris d’aigua és evitar la manipulació il·legal de les instal·lacions, que molts cops poden arribar a malmetre-les. En aquest sentit, es tracta igualment de garantir les condicions higièniques de la instal·lació, ja que cada comptador també actua com una vàlvula que impedeix el retorn de l’aigua d’una casa cap a la xarxa general, que es podria contaminar. Per aquest motiu, un cop els operaris de l’empresa d’aigües municipal finalitzen la instal·lació d’un comptador solidari, també munten un precinte per prevenir possibles manipulacions.