La Generalitat treu a licitació les obres de l’Escola Sa Forcanera de Blanes

Colegio Sa Forcanera

Barracos de l’Escola Sa Forcanera

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha tret a licitació l’execució de les obres de construcció de dues línies de l’Escola Sa Forcanera de Blanes. Ho va fer més concretament aquest passat dijous 11 de juliol, coincidint amb una reunió que va tenir lloc al municipi amb els tècnics del departament d’ensenyament per informar sobre les modificacions del projecte.

Les obres s’han licitat per 4.658.285 euros, i la data límit per a la presentació d’ofertes tècniques expirarà el 19 de setembre de 2013. Per la seva banda, la obertura de pliques per revisar les ofertes econòmiques està previst que es faci el 8 d’octubre d’aquest mateix any, sense constar encara de moment quan es farà l’adjudicació dels treballs.

Pel que fa al termini d’execució de les obres, serà de 12 mesos, amb un projecte que ha estat redactat per l’equip d’arquitectes format per Josep Maria Gutiérrez, Olga Gutiérrez i Daniel Gutiérrez. El nou edifici de l’Escola Sa Forcanera de Blanes -allotjat actualment en mòduls prefabricats situats a la plaça 11 de setembre, al barri de Mas Enlaire- es construirà a un solar qualificat d’equipament comunitari cedit per l’Ajuntament de Blanes, formant part d’uns terrenys situats al Pla Parcial Costa Brava.

La construció de l'escola es una antiga reivindicació de la comunitat educativa blanenca

La construció de l’escola es una antiga reivindicació de la comunitat educativa blanenca

La nova escola tindrà capacitat per a dues línies –inicialment estava previst que fos de tres línies- i ocuparà una superfície de 3.639 m2 dins l’espai total cedit de la parcel·la, de 10.475’20 m2.

A la memòria descriptiva ja es contempla que el projecte ha de permetre la posta en marxa de la zona infantil abans de finalitzar les obres, i ha de projectar-se amb elements industrialitzats per a la seva ràpida execució prevista en 12 mesos. Això ha de fer possible que la part d’educació infantil es pugui lliurar abans d’acabar totalment l’obra.

En aquest solar es construirà l'edifici

En aquest solar es construirà l’edifici

Les actuacions que s’hauran de dur a terme seran: aplanament del terreny segons cotes de projecte, estabilització dels límits nord i est del solar, construcció de l’edificació, finalització de l’edifici d’educació infantil i posta en funcionament, finalització de la resta d’equipament i urbanització tant de l’interior com de l’exterior de la parcel·la.

L’alçària màxima de l’edificació serà de 9 metres i la proposta sobre la qual s’hauran de presentar possibles execucions és que l’escola tingui forma de pinta amb dues directrius molt marcades; una seguint l’alineació del vial, a l’avinguda del Parlament, i una altra est-oest seguint l’eix de la rampa d’accés de vianants des de l’avinguda de la Pau.

Edifici de tres blocs

L’edifici es constitueix en tres blocs: el primer d’educació infantil amb planta baixa, tres patis protegits pel joc dels infants, i amb un annex amb la biblioteca i les aules de reforç i desdoblament. El segon bloc consta de planta baixa i planta on hi ha l’educació de primària, la zona de serveis i les aules en planta baixa i primera, creant un pati tipus claustre on hi donen les aules i el menjador. Finalment, el tercer blc inclou la sala polivalent / gimnàs i l’AMPA. Tots tres blocs estan units per una gran coberta que crea una zona porxada, que permet que l’escola disposi de moltes circulacions possibles per a l’ús diari.