L’Oficina d’Habitatge de Malgrat de Mar gestiona els nous ajuts a la vivenda de la Generalitat

Ajuntament de Malgrat de Mar

Ajuntament de Malgrat de Mar

L’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans de l’Ajuntament de Malgrat de Mar informa que ja es poden sol·licitar les ajudes econòmiques d’especial urgència per atendre deutes de lloguer o d’amortització hipotecària, o per desnonament.

Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina d’Habitatge, situada al Centre Cívic del carrer Segre nº1, on seran informades i assessorades per iniciar els tràmits. Aquests ajuts es poden demanar durant tot l’any.

Les ajudes d’especial urgència són:

1.- D’una banda, ajudes per a famílies que han contret deutes en el pagament del lloguer o de quotes hipotecàries. En aquest cas, l’objectiu és evitar un desnonament imminent, possibilitant la permanència de la família al seu habitatge i, per tant, l’ajut és de caràcter puntual, amb la voluntat de cancel·lar els deutes. Aquesta línia de prestacions ha evitat un total de 3.627 desnonaments a Catalunya els darrers dos anys.

Per poder accedir a aquestes prestacions cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer o quotes d’amortització des del moment en què es presenta la sol·licitud. El deute existent a data de la sol·licitud no pot ser superior a 3.000 euros ni superar dotze mesos.

2.-  Per una altra banda, ajuts per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats. Aquesta és la nova línia d’ajut que consisteix en una prestació de 200 euros mensuals per ajudar a pagar els rebuts del lloguer durant un període de fins a dotze mesos i que pot incloure les despeses de fiança per l’import màxim de 600 euros per l’accés a un altre habitatge. Per poder accedir a aquesta prestació cal estar en condicions de poder pagar les rendes del lloguer.

Més informació a www.gencat.cat.