La biblioteca de Tordera registra prop de 70.000 visites durant el 2011

Foto: Ajuntament de Tordera

Segons es desprèn de la Memòria 2011 de la biblioteca de Tordera un total de 69.357 persones van passar per la l’equipament durant el 2011, un 61% més dels visitants que es van comptabilitzar l’any 2005 (any en que es va inaugurar el nou equipament).

L’informe de gestió del servei també recull que gairebé la meitat dels torderencs disposen ja del carnet d’usuari de la biblioteca (6.502 carnets).

 

L’any 2005  el servei comptava amb 2968 usuaris inscrits (24% de la població); aquesta xifra ha augmentat el darrer any fins als 7.164 usuaris (44’8%). Els usuaris més nombrosos de la biblioteca són els que tenen edats compreses entre els 25 i 39 anys (28%), seguits del aduts de 40 a 64 anys (25%) i dels nois i noies entre 5 i 14 anys (18’5%), seguits molt de prop pels joves d’entre 15 i 24 anys (18’3).

A diferència de l’any 2010, s’ha reduit el nombre de servei de préstec en 3000 llibres. Segons la direcció de la Biblioteca aquest fet es deu, entre d’altres, a l’aplicació de la nova normativa a través de la qual s’ha ampliat els dies de préstec per usuari, motiu pel qual no hi ha tantes renovacions de préstec com en anys anteriors. Segons les dades de la Memòria, des de la biblioteca es fa una mitjana de 156 préstecs per dia de servei. Per contra, ha augmentat el servei de préstec interbibliotecari en més de 300 documents.

La Memòria 2011 recull que dels 15 indicadors que la Diputació utilitza per valorar les biblioteques de la Xarxa, la de Tordera està per sobre de la mitjana en 14 d’aquests indicadors, resultant només per sota en el servei de préstec.

En l’apartat d’activitats destaquen dades com ara que els actes de foment de la lectura han comptat amb 962 assitents en les activitats per a a adults i 515 en els actes adreçats a infants.
Altres línies de treball de la biblioteca de Tordera durant l’any 2011 han estat l’elaboració del contes animats, activitats per a difondre el fons de la bilbioteca i l’ús del servei de préstec, la col·laboració amb les entitats i associacions a l’hora d’organitzar actes i/o exposcions i les sessions de formació en les eines 2.0 per als usuaris de la biblioteca.

A 31 de desembre de 2011 el fons de la biblioteca comptava amb 43.855 documents (entre fons general, infantil, revistes, magatzem, fons especial, referència, col·lecció local, música i cinema, entre d’altres). Aquesta xifra gairebe dobla la que es va donar l’any d’inauguració del nou equipament, el 2005, quan es comptava amb 22.567 entre documents del fons general, infantil i els documents audiovisuals de música i cinema.