El govern de Malgrat de Mar destinarà 50.000 euros per crear l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

Els membres de l’equip de govern de Malgrat de Mar / Blanesaldia.com

L’equip de govern de Malgrat de Mar portarà al ple que es farà aquest dijous 3 d’agost l’aprovació d’una modificació pressupostària, valorada en 334.500 euros. Entre les actuacions que es finançaran hi ha la creació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que és un dels 10 compromisos del govern per a aquests dos anys. S’hi destinaran 50.000 euros i les obres per crear l’oficina començaran abans de finalitzar aquest 2017.

La modificació pressupostària és de 334.500 euros, xifra a la que ascendeixen els projectes de les obres dels carrers Llibertat i Sant Elm, millores urbanes, creació Centre Obert i subvenció per a persones amb escassa capacitat econòmica per pagar l’IBI.

Aquests projectes, previstos en el pressupost d’enguany, es retiren i amb aquests diners, es preveu fer: instal·lació del sistema de climatització de la Biblioteca La Cooperativa amb un cost de 62.000 euros; adquisició de sistemes de cardioprotecció 8.000 euros; ajuts al lloger 25.000 euros i treballs de digitalització del fons de l’Arxiu Municipal amb 13.500 euros.

A la creació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), s’hi destinaran 50.000 euros de la modificació pressupostària: 14.000 equipament informàtic, obres d’adaptació 28.000 euros i 8.000 euros de mobiliari i equipament d’oficina.

La modificació també preveu incrementar en 6.000 euros la partida destinada a Barraques de Sant Roc -que ascendeix a un total de 47.028,83 euros. També inclou 25.000 euros a tasques de millora de les pistes municipals d’atletisme i 10.000 euros per a la Regidoria de Cultura. A més, es destinaran 60.000 euros a projectes tècnics i 75.000 euros per a la rehabilitació i millora d’edificis de l’Ajuntament com l’edifici de La Immaculada, el pis de titularitat municipal del carrer Eivissa i la casa consistorial del carrer del Carme, on es modificarà la distribució de la planta baixa.

Ordre de dia del ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar

Se celebrarà aquest dijous 3 a partir de les 19 hores.

1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 6 de juliol de 2017.
2. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori. 
3. Expedient de modificació de crèdit, mitjançant la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
4. Modificació del contracte del servei de recollida i transport de residus de Malgrat de Mar.
5. Compareixença del regidor de Govern Obert.
6. Moció del PP rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d’octubre de 2017.
7. Moció del PSC  per aplicació de la subvenció de l’IBI per a les persones amb escassa capacitat econòmica.
8. Dació de compte dels decrets 1295 a 1718/2017.
9. Precs i preguntes.