Netegen de nou el carrer Església de Calella de taques de xiclet

Carrer Església / Ajuntament de Calella

En les darreres setmanes s’ha tornat a realitzar la neteja de taques de xiclets del carrer Església de Calella. Es calcula que s’ha extret un total de 1.375 taques en els 1.300 metres d’allargada del carrer, una xifra molt inferior a la de l’última neteja realitzada durant els mesos de gener i febrer on es varen retirar 4.500 taques aproximadament.

Es tracta d’una tasca lenta i costosa, que s’ha portat a terme al llarg de catorze dies treballant dues hores diàries, a primera hora del matí per a no entorpir la vida comercial del carrer. Extreure cada xiclet del terra costa una mitjana de 15 cèntims, més que el preu d’un de nou.

L’Ajuntament de Calella ha fet aquesta quarta actuació, les anteriors es varen fer el febrer d’aquest mateix any, el febrer de 2014 i el novembre del 2011. Aquesta actuació forma part del compromís de l’Ajuntament per aconseguir una ciutat més neta; un objectiu difícil d’aconseguir sense la col·laboració de la ciutadania i de molts comerciants que han efectuat neteges pel seu compte.