El pressupost de l’Ajuntament de Pineda per al 2017 ascendeix a 28,43 milions d’euros

Imatge del ple celebrat ahir / Ajuntament de Pineda

Imatge del ple celebrat ahir / Ajuntament de Pineda

El ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar va aprovar ahir el pressupost municipal per a l’exercici de 2017.  L’import total és de 28.436.558,47 euros i durant la votació va recollir 11 vots a favor (PSC i CiU), sis en contra (ERC i PP) i tres abstencions (Pineda Sí Pot, ICV-EUiA i C’s).

L’exercici 2017 té com a objectius principals: mantenir l’equilibri econòmic dels serveis, augmentar la despesa social -tot i baixar un 15% l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) els dos darrers anys, reduir l’endeutament municipal i disminuir la pressió fiscal.

L’equip de govern de Pineda de Mar s’ha fixat com a prioritats del pressupost 2017: el desenvolupament econòmic, la intervenció urbanística bàsica que millori la qualitat de vida als barris, la protecció social i l’educació. En aquest sentit, el govern municipal proposa incorporar una ajuda pel menjador escolar de les famílies i iniciar el disseny d’un programa específic per millorar l’èxit escolar, amb el què segueix apostant per les polítiques educatives al municipi. També segueix apostant per la seguretat pública.

El pressupost de 2017 es resumeix en les dades següents:

1.- Pressupost total: 28.436.558,47 euros.
2.- Reducció de la taxa d’endeutament municipal del 99% (2007) fins al 35,26% (prevista 2017).
3.- Educació: 9% del total de la despesa municipal.
4.- Seguretat Ciutadana, (Policia + Mobilitat): 12% del total de la despesa municipal
5.- Atenció social i habitatge: 8% del total de la despesa municipal.
6.- Desenvolupament Econòmic: +25 % per a l’exercici 2017.
7.- Cultura: +12% per a l’exercici 2016.
8.- Pressupostos participatius als barris: 52% per a l’exercici 2017 (420.000 €)

Amb aquest pressupost, el Govern compleix els criteris d’estabilitat establerts per la normativa estatal, amb una notable reducció de l’indicador d’endeutament i que, conjuntament amb la millora de l’estalvi net, permet gaudir d’una bona solvència econòmica, fer inversió sense recórrer a nou endeutament i, sense incrementar la pressió fiscal, atendre les necessitats socials de les persones i prestar els serveis públics amb un nivell de quantitat i qualitat homogeni amb anys anteriors. Així, es continua reduint l’endeutament municipal fins al 35,26%. L’endeutament s’ha reduït any rera any des del 2012 (80,90%).

El Pla d’Inversions per a l’exercici 2017 preveu una inversió global de 682.302 € per dur a terme un total de 14 actuacions a la via pública, en equipaments i serveis.

El Pla d’Inversions també preveu diverses actuacions que es finançaran amb el romanent de tresoreria de l’exercici 2016: la remodelació de la Plaça de les Mèlies, la remodelació de la Biblioteca de Poblenou, la finalització de la nova Oficina de Turisme, la redacció del projecte de la Plaça de la Pubilla i Plaça de l’Estació, la remodelació de la Plaça de les Creus i el tancament perimetral de la pista poliesportiva del barri del Carme.