La Junta Local de Seguretat de Tordera fa balanç de les actuacions realitzades durant el 2014

Un agent de la Policia Local de Tordera

Un agent de la Policia Local de Tordera

La Junta Local de Seguretat de Tordera, reunida el dia 6 de febrer, va posar de manifest que els nivells de seguretat ciutadana al municipi l’any 2014 estan a l’ordre de la mitjana comarcal i malgrat que s’ha produït un lleuger increment en robatoris amb força respecte el 2013, les dades en resolució de casos i les mesures preventives que s’estan aplicant són bones.

Segons les dades exposades a la Junta, mentre que els robatoris amb força han crescut un 5%, els robatoris amb violència s’han rebaixat un 38% respecte el 2013. Pel que fa al nombre de furts, ha baixat considerablement l’índex respecte el 2013, sobretot els furts al mercat setmanal, que de registrar-se més d’una vintena de furts per diumenge al 2013, la xifra se situa en una mitjana de dos furts setmanals.

Les dades de la Junta Local de Seguretat indiquen que l’any 2014 es va guanyar en resolució de casos, arribant al 42%, un 12% més que la resta de municipis de la comarca i el que suposa també un 6% més que la resolució de casos del 2013. En aquest apartat, la Policia Local va voler destacar que el 65% dels detinguts durant l’any passat són de nacionalitat espanyola.

Així, també de les detencions realitzades al 2014, un 67% s’atribueixen a la Policia Local, mentre que un 33 % arriba a través del cos dels Mossos d’Esquadra. Aquesta dada, que en altres municipis s’inverteix, ve donada sobretot per la zona geogràfica de Tordera, que essent l’últim poble de la Regió Metropolitana Maresme Nord, fa que sigui molt més ràpida la intervenció de la Policia Local en el propi terme municipal.

Tordera / JFG

Tordera / JFG

Patrulla d’urbanitzacions

Des del segon trimestre de 2014, la regidoria de Seguretat està impulsant mesures preventives que funcionen de manera positiva i han permès actuar amb més rapidesa i eficàcia en la resolució de fets delicitus. És el cas de la posada en funcionament de la patrulla d’urbanitzacions, que permet guanyar en seguretat i agilitat en aquests punts més allunyats i menys transitats del nucli urbà. També s’han realitzat i es realitzen encara controls preventius als accessos de Tordera i urbanitzacions.

Molts d’aquests controls han permès realitzat l’any passat 793 identificacions a través dels quals s’ha aconseguit doblar el nombre de decomissos d’estupefaents respecte el 2013 i retirar materials i eines de dubtosa procedència. Altres mesures preventives que s’han aplicat i estan donant bons resultats són la posada en marxa d’aplicatius de seguretat per a empreses i comerços com el Botó vermell, que permet una reacció mes ràpida per part de la policia en casos d’emergència.

Pel que fa a la sinistralitat, la instal·lació de reductors de velocitat i passos elevats han permès rebaixar l’índex d’accidents a les vies urbanes i interurbanes respecte el 2013. Durant la Junta de Seguretat es va deixar constància que els accidents de trànsit amb ferits en zona urbana local s’han reduit en un 75% en els darrers set anys.

De cara als pròxims mesos, la regidoria de Seguretat treballa en un projecte de càmeres de videovigilància que s’instal·laran als accessos al municipi i a les urbanitzacions a través de les quals es podrà alertar de l’entrada de vehicles identificats per la Policia com a sospitosos.

Es rebaixa en un 40% l’ocupació il·legal de pisos

L’Ajuntament treballa des de fa un any i de manera transversal en resoldre la problemàtica entorn de l’ocupació il·legal de pisos a Tordera. A prinicipis de 2014 es va tenir coneixement de l’arribada de famílies que ocupaven il·lícitament els pisos buits del municipi. Davant d’aquest fet i analitzada la situació, l’Ajuntament ha actuat des de les diferents àrees municipals i amb els mitjans que té a l’abast per eradicar aquesta pràctica.

Pisos buits a Tordera perquè no troban comprador

Promoció immobiliària de Tordera, fotografiadal’any 2012 / JFG

El protocol d’actuació davant d’aquests casos estableix, en primera instància i una vegada rebut l’avís dels veïns, la denúncia de delicte d’ocupació d’habitatge per part de la Policia Local. Aquesta denúncia s’envia al jutjat d’instrucció perquè en doni tràmit, l’avís al propietari sobre l’ocupació i la comprovació d’accés als serveis, pel qual també es dóna trasllat a les companyies de gas, llum i aigua en cas de l’ús il·lícit del servei.

En aquest procés també intervenen els serveis socials de Tordera, que identifiquen els ocupants dels pis i n’estudien les necessitats bàsiques i la situació personal. En aquests casos, els serveis d’atenció social només actuen quan els criteris ho requereixen i en cap cas en aquells qui fan de l’ocupació un “modus vivendi”.

Paral·lelament, l’àrea d’Habitatge gestiona la cessió dels pisos buits -molts dels quals són propietat d’entitats bancàries- a la borsa d’habitatge social per tal que els ocupants paguin un lloguer assequible així com el cost dels serveis de l’habitatge i els casos en que es fa necessari un fraccionament dels rebuts.

Finalment i per altra banda, hi ha oberta una investigació policial a l’entorn d’una suposada trama de negocis il·lícits relacionada amb l’ocupació d’habitatges. Fins al moment, una persona ha estat imputada per la seva pressumpta relació amb la trama.

Durant la reunió de Junta Local de Seguretat es va posar de manifest que amb aquestes mesures, juntament amb les sentències judicials de desnonament que han arribat de les denúncies interposades a principis d’any,  s’ha aconseguit rebaixar en un 40% l’ocupació d’habitatges a Tordera des de finals d’estiu.

Constatant que la resolució d’aquests casos és un procés lent, des de l’Ajuntament s’estan posant tots els mitjans per  resoldre en breu aquesta situació tot donant sortida als casos reals de necessitat social i compant amb la implicació conjunta de tots els agents que intervenen en el procés: administració, particulars, entitats bancàries, empreses de serveis, cossos de seguretat i organismes judicials.