Avancen les obres de millora de la BV-5121 en el tram que enllaça Tordera amb veïnat de Sant Pere

Des de principis de setembre es realitzen treballs a la carretera BV-5121 a fi d’ampliar i millorar la calçada entre el tram comprès entre el nucli urbà de la població i fins l’accés a la carretera N-II, molt a prop del veïnat de Sant Pere. Un aspecte important d’aquestes obres és la creació d’una vorera pels vianants.

Les obres es van adjudicar a l’empresa Aglomerats Girona per un import d’1.114.455 euros. Tota l’obra està subvencionada per la Diputació de Barcelona, ja que és l’administració competent en aquesta carretera. La previsió es que finalitzin a finals de març de 2015.

L’ampliació de la vorera comporta que es doni més amplada al pont que travessa el riu Tordera, així com la renovació del sistema d’enllumenat i drenatge de la calçada.

JFG

JFG

La carretera BV-5121 és la via de connexió principal del municipi amb dos punts d’interès, com són la zona esportiva i el parc Prudenci Bertrana. A més aquesta via connecta el nucli urbà amb l’estació de ferrocarril, el polígon industrial Can Verdalet i addicionalment és l’alternativa Nord per a la connexió de Tordera amb la N-II i l’AP7. És per això que la BV5121 suporta un important volum de trànsit que perjudica tant les condicions de seguretat com de comoditat dels ciutadans.

JFG

JFG

Aquest fet implica que l’objectiu de les obres sigui millorar substancialment les condicions del trànsit rodat mitjançant la millora de les interseccions existents. Per fer-ho possible, es construiran dos bucles que eliminaran els actuals girs a l’esquerra que actualment es produeixen en diversos punts del recorregut per millorar així la seguretat als accessos cap al Prundenci Bertrana, la zona esportiva i també l’accés a l’estació i al polígon Can Verdalet.

JFG

JFG

Amb la finalitat de millorar les condicions actuals del pont es realitzarà una ampliació de la secció estructural existent amb dos carrils de 3.,30 metres i una vorera per a vianants de 2 metres d’amplada, disposant a banda i banda de la calçada una barrera de contenció de vehicles de 30 cm d’ample així com una renovació dels equipaments i d’enllumenat.