Tordera aprova les ordenances fiscals per al 2015 sense increments i amb bonificacions per a famílies i empreses

Ajuntament de Tordera

Ajuntament de Tordera

L’Ajuntament de Tordera va aprovar la passada setmana en sessió plenària les ordenances fiscals per al 2015. El regidor d’Hisenda, Marçal Vilajeliu, va manifestar que les ordenances del 2015 no implicaran cap augment adicional per als contibuents atès que, seguint el criteri dels darrers anys d’aplicar el tant per cent correpsonent a l’IPC, les previsions d’increment de l’índex per al 2015 estan rondant el 0%.

Durant la seva intervenció, el regidor també va destacar que, tenint en compte el proper augment que el govern de l’Estat preveu sobre Impost de Béns Immobles, el govern municipal ha acordat rebaixar un 10% el tipus impositiu de l’IBI per al 2015, amb l’objectiu de compensar l’augment que preveu l’Estat i no augmentar així la pressió fiscal als contribuents.

Les ordenances per al 2015 també estableixen un seguit de bonificacions per a empreses i particulars amb la voluntat de promoure activitat econòmica i protegir les famílies amb especial necessitat. D’una banda, s’aplicaran descomptes en l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a totes les empreses que s’instal·lin durant l’any vinent a Tordera.

També es bonificarà l’IAE de totes aquelles empreses i negocis que disposin de sistemes de cogeneració i apostin per les energies renovables. Per altra banda, es bonificarà en un 10% l’impost d’escombraries per a totes les famílies amb un i/o dos fills els ingressos de les quals no superi per dues vegades el salari mínim interprofesional.

L’any vinent també hi haurà bonificacions del 90% per a totes aquelles llicències d’obres que impliquin l’elimminació de barreres arquitectòniques en vivendes unifamiliars i plurifamiliars, així com descomptes d’entre el 25% i el 50 % per a les terrasses que es mantinguin durant la termporada d’hivern i disposin de mobiliari que afavoreixi i embelleixi l’entorn urbà.

Altres taxes com el preu de l’aigua, l’impost sobre vehicles, el Casal d’Estiu, Can Comte, llicències d’autotaxi o les franges de protecció contra incendis es mantindran com al 2014. També, com els darrers anys, es mantindran les bonificacions en els casos d’especial necessitat i vulnerabilitat que es derivin de Serveis Socials.

El regidor va anunciar que el departament d’Hisenda ja està treballant en la redacció dels pressupostos del 2015 i va anunciar la voluntat d’aprovar els comptes municipals a mitjans del mes de desembre.