Santa Coloma de Farners sol·licita a la Generalitat la creació d’un Centre d’Eudació Especial a la ciutat

La moció, presentada per ERC, es va aprovar amb la unanimitat del consistori durant la celebració del ple de l’Ajuntament el passat dilluns. Actualment, a la Selva interior hi ha 56 alumnes desplaçats cap a diferents centres de Girona o Blanes.

Segons s’explica en la moció, el fet de tenir un Centre d’Educació Especial (CEE) a Santa Coloma comportarà objectivament menys costos d’escolarització, atès que les despeses de transport seran menors i, en alguns casos, no caldrà fer el servei de menjador.

En cas de poder aconseguir aquest CEE, el benefici per a les famílies de Santa Coloma i poblacions veïnes que necessiten aquesta tipologia de centres per als seus fills seria incalculable, ja que la proximitat del domicili familiar al centre d’educació pot ajudar a superar una situació sempre difícil i complicada en haver d’escolaritzar l’alumne en un CEE fora o lluny de la població on es resideix.

Des de fa uns anys, la Fundació Astres ofereix a Santa Coloma l’atenció d’educació especial a una edat concreta, però falta cobrir els nivells de primària i secundària obligatòria.

Ara, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners farà una petició Departament d’ensenyament de la Generalitat i obrirà el procediment de cessió dels terrenys necessaris per a la ubicació d’aquest CEE a la capital de la Selva.