El Servei Meteorològic de Catalunya instal·la una nova estació meteorològica a Santa Coloma de Farners

EMA

Vista General de l’estació XS-Santa Coloma de Farners

El director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Oriol Puig i l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Antoni Solà, van inaugurar ahir la nova Estació Meteorològica Automàtica (EMA). A la inauguració també hi va assistir l’observador meteorològic de Santa Coloma de Farners, Pere Serra.

La instal•lació d’aquesta estació meteorològica, gestionada pel SMC, s’ha dut a terme per satisfer principalment la necessitat de dades meteorològiques a les capitals de comarca, però per la seva ubicació i representativitat també permetrà donar resposta a una zona més àmplia del territori. Les dades de les tres estacions ubicades a la comarca de la Selva es poden consultar clicnat en aquest enllaç.

Aquest nou equipament disposa de sensors d’interès meteorològic per a la mesura de la temperatura i la humitat relativa de l’aire, la irradiància solar global, la direcció i velocitat de vent a 10 metres, i la precipitació.

EMA1

Armari d’intempèrie on s’allotgen els equips d’adquisició, alimentació i comunicacions

Les dades subministrades per tots aquests sensors s’enregistren cada 30 minuts, i s’envien a la seu central del SMC cada mitja hora a través de comunicacions GPRS. Tot seguit, els valors s’emmagatzemen a la base de dades del SMC i se sotmeten als diversos controls de qualitat establerts.

La nova estació, amb el nom de XS-Santa Coloma de Farners, queda integrada a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya, la qual passarà a disposar de 171 EMA equipades amb sensors que mesuren les principals variables meteorològiques a nombrosos indrets del país. Les dades proporcionades pels equipaments s’incorporen a una base de dades que permet realitzar tasques de vigilància meteorològica i estudis climàtics, entre d’altres.