Finalitza l’elaboració de la diagnosi del Pla de Director de Participació Ciutadana de Santa Coloma de Farners

Aquest mes de setembre es completa la fase de diagnosi del Pla Director de Participació Ciutadana (PDPC) de Santa Coloma de Farners. En aquesta fase, que es va iniciar al mes d’abril, s’ha analitzat la participació ciutadana en els àmbits del sistema organitzatiu, informatiu i relacional de l’Ajuntament així com el foment de l’associacionisme.

El Grup Promotor del PDPC format per dos regidors, dos tècnics de participació, i dos representants de la ciutadania realitza aquest mes la última reunió que donarà per bones les conclusions de la diagnosi i establirà les línies estratègiques de treball per a la següent fase de propostes.

Per a la confecció de la diagnosi s’han realitzat quatre tallers de participació ciutadana en diferents col·lectius: ciutadania en general, responsables d’entitats i associacions, personal de proximitat de l’Ajuntament i equip de govern. També s’han portat a terme entrevistes personalitzades, i un qüestionari a la ciutadania.

Al web de l’Ajuntament ja hi ha publicats els resultats del qüestionari a la ciutadania, així com tota la informació relacionada amb el PDPC; i ben aviat incorporarà les conclusions de la diagnosi. El PDPC es porta a terme amb el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Edició: JFG – Font: La Selva Comunica