La Corporació de Salut del Maresme i la Selva crea el nou càrrec de director d’Atenció Sociosanitària

Hospital Asil Sant Jaume de Blanes / CSMS

La direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) ha creat el nou càrrec de director d’Atenció Sociosanitària. L’objectiu és unificar directrius i crear sinèrgies entre els quatre equipaments on actualment es realitza aquesta atenció: Hospital Sociosanitari Sant Jaume de Calella, Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, Hospital Comarcal de Blanes i Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar. El doctor Jordi Valls, especialista en geriatria i gerontologia, és la persona escollida per ocupar el nou lloc i el seu nomenament es farà efectiu l’1 de novembre.

Fins ara aquesta figura no existia dins l’organigrama de la Corporació i s’ha vist necessari incorporar-la per donar una millor resposta a les necessitats de gestió dels diferents dispositius. Les direccions particulars de cada centre es mantindran i es coordinaran des d’aquest nou càrrec.

El doctor Valls, amb una dilata experiència professional en l’àmbit geriàtric, està vinculat a la Corporació des de l’any 2002 i actualment és el responsable del Programa PADES (Programa d’Atenció Domiciliaria i equips de suport) de l’Alt Maresme.

Jordi Valls ha estat director mèdic de la Fundación Instituto San José, pertanyent a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, on va contribuir a la transformació d’un gran centre de perfil sociosanitari. També ha col·laborat en la creació d’una Unitat d’Ortogeriatria durant la seva estada al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. I és membre de la Societat Espanyola i de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.

L’atenció sociosanitària inclou l’atenció a les persones amb demència, a les persones amb malaltia neurològica que pot cursar amb discapacitat, a la gent gran i a les persones amb malaltia avançada terminal i les cures pal·liatives.

A la CSMS es dona resposta a totes aquestes necessitats a través de diferents serveis com són: la unitat de llarga estada, la de de convalescència i cures pal·liatives, el programa d’atenció domiciliària, la unitat funcional interdisciplinària sociosanitària, l’Hospital de Dia i la consulta externa de geriatria.