La Corporació de Salut del Maresme i la Selva amplia l’hospitalització a domicili coincidint amb el 10è aniversari

Corporació de Salut Maresme i la Selva

La Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS) ha desplegat de manera progressiva el servei d’hospitalització a domicili per les comarques del Maresme i La Selva.

Amb aquesta acció, enguany, i coincidint amb els 10 anys d’inici de servei, s’ha passat de 18 a 30 llits en un servei que té com a objectiu atendre el pacient en el seu propi domicili proporcionant-li procediments diagnòstics i terapèutics de complexitat i intensitat comparables als que es realitzen en règim d’internament en hospitalització convencional.

En l’actualitat, la CSMS disposa de tres unitats d’hospitalització a domicili que donen cobertura al 80% del seu territori de referència. A l’Hospital de Calella es va iniciar l’activitat a finals del 2007 i a l’Hospital de Blanes a finals del 2013. Aquesta modalitat d’atenció s’ha consolidat com una alternativa real a l’ingrés convencional.

El 68% dels pacients ingressats en les unitats d’hospitalització a domicili procedeixen d’Urgències, on un cop estabilitzats, se’ls hi ofereix la possibilitat de continuar l’ingrés en el seu domicili. És llavors quan els equips de metges i infermeres s’hi desplacen per fer les visites i administrar tractaments fins al moment de l’alta. Aquests professionals disposen de dispositius mòbils on poden consultar la història clínica i registrar el seguiment dels malalts. Els pacients tenen un telèfon directe per consultar dubtes o contactar amb l’equip en qualsevol moment.

Un 18% dels pacients s’ingressen directament des del domicili o residència geriàtrica, on són valorats i tractats sense haver de passar per Urgències; i un 14% dels ingressos provenen de les unitats d’hospitalització convencional, generalment per acabar a casa tractaments de llarga durada i evitar que hagin de romandre ingressats a l’hospital fins a finalitzar-lo.

Les patologies més freqüentment ateses són malalties de l’aparell respiratori,  malalties de l’aparell circulatori o de l’aparell genitourinari. Un 80% dels pacients atesos són més grans de 65 anys i, d’aquests, un 38% tenen més de 84.

La satisfacció dels usuaris és molt alta, valorant el servei en les enquestes realitzades per sobre de 8 sobre 10 i amb un 93% de pacients que asseguren que tornarien a utilitzar aquesta modalitat d’ingrés en cas necessari.

L’any 2016 es van realitzar 807 ingressos en hospitalització a domicili,  i segons   dades de la Central de Resultats del Departament de Salut, s’està entre els cinc primers hospitals amb millors resultats en la utilització d’aquesta modalitat d’atenció. Amb l’obertura de la nova línia, es preveu superar els 1.000 ingressos anuals facilitant que els pacients que ho necessitin puguin guarir-se de la seva malaltia en el seu domicili.

Cada unitat d’aquest servei està conformada per un metge de medicina interna i per tres infermeres, que treballen per torns de dilluns a diumenge. L’horari és de 08.00 h a 20.00 h, i en cas de necessitat el pacient disposa d’un número de telèfon mòbil específic per posar-se en contacte amb la unitat mèdica, telèfon que es desvia a Urgències durant la nit.

Hospital Comarcal de Blanes

Cada unitat pot atendre un màxim de 10 persones al dia. La Cap d’Atenció domiciliària de la CSMS, Mercè Díaz, explica el dia a dia del servei. «A primera hora del matí, les infermeres truquen a cada pacient per preguntar com han passat la nit, veure si necessiten alguna cosa i se’ls recorda que se’ls visitarà més tard. Mentrestant, el metge revisa  les incidències i planifica les visites. Minuts després, comença la ruta de visites. La majoria són pacients amb malalties cròniques. Hi ha pacients amb insuficiència cardíaca, amb infecció d’orina, amb malalties respiratòries, etc. Al migdia, l’equip torna a l’hospital i, en funció de les altes que ha donat, es concreta quins dels pacients nous que precisen ingrés aniran a hospitalització a domicili. A la tarda es visiten aquests nous ingressos i també els pacients que precisen medicació endovenosa, cures, etc.  Abans de plegar, les infermeres tornen a trucar a tots els pacients i se’ls recorda que, durant la nit, el telèfon que tenen per contactar està connectat al servei d’Urgències que els atendrà per qualsevol eventualitat».

Tornar