Blanes inicia un nou procediment per adjudicar la gestió de les zones blaves

L’objectiu és que el contracte comenci l’1 de gener de 2013

L’Ajuntament de Blanes ha convocat un ple extraordinari amb caràcter d’urgència pel proper dijous 22 de novembre amb un únic punt a l’ordre del dia: l’aprovació dels plecs de clàusules per iniciar un nou procediment de contractació per a l’adjudicació de la gestió de les zones blaves.

El procés per a l’adjudicació del nou concurs s’ha iniciat després que l’anterior que es va aprovar al ple ordinari del 26 d’octubre es va declarar desert perquè només es va presentar una oferta que no s’ajustava al plec de clàusules.

El nou procediment de contractació inclou les mateixes clàusules que a l’anterior procés llevat de dos aspectes principals. D’una banda, enlloc de ser una concessió de vuit anys prorrogable a dos anys més serà directament per a un total de 10 anys. De l’altra, el preu de sortida mínim de concessió serà d’1.600.000 d’euros de cànon avançat.

L’única empresa que va presentar oferta a l’anterior concurs iniciat a finals d’octubre ha estat SABA, que actualment té l’explotació de l’aparcament soterrat del passeig Cortils i Vieta a Blanes. La tramitació d’aquest nou concurs s’ha hagut de fer amb caràcter urgent, ja que és necessari iniciar el nou contracte a patir de l’1 de gener de 2013, tal i com s’establia a l’anterior procés.

La sessió plenària extraordinària tindrà lloc el proper dijous 22 de novembre, a les tres de la tarda, a la sala de plens de l’Ajuntament de Blanes.